Avalon – Herbicid

Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici


  Podeli
Klasa Herbicidi
Opis Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Bentazon+dikamba
Formulacija koncentrovani rastvor
Delovanje Preparat se sastoji od dve aktivne materije sa različitim načinima delovanja. Kontaktno delovanje bentazona prouzrokuje spaljivanje lišća, a translokaciono delovanje dikambe izaziva zaustavljanje rasta biljke. Usvaja se i preko lisne mase i preko korena. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija, bentazona kao inhibitora elektrona u procesu fotosinteze i dikambe koja remeti proces deobe ćelija u meristemskim tkivima, osiguravaju visoku efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova.
Karenca Obezbeđena vremenom primene – silažni i merkantilni kukuruz, pšenica (ozima i jara)
Doza/ koncentracija 1 – 2 l/ha
Primena kukuruz, pšenica
Sadržaj
aktivne materije
320 g/l + 90 g/l
Pakovanje 1 l, 10 l
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories