Basico 480 SL – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija:  Dikamba 480 g/lit

Formulacija: Koncentrovani rastvor SL

Proizvođač:

Product Description

Primena:
U kukuruzu, bez poduseva
posle klijanja i nicanja korova kada se nalaze u mlađem razvojnom stadijumu (2-­6 listova), odnosno kada je kukuruz u fazi do 5 listova (faza 10-15 BBCH skale), u količini od 0,5 – 0,7 l/ha (5 – 7 ml na 100 m2).
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 100 m2).
Spektar delovanja:
štir obični (Amaranthus retroflexus), pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium
hybridum), lubeničarka njivska ( lipica teofrastova (Abutilon thophrasti), tatula obična (Datura stramonium), dvornik ptičji (Polygonum aviculare); njivska palamida (Cirsium arvense) i poponac njivski (Convolvulus arvensis).
Mešanje sa drugim preparatima:
Može se primenjivati istovremeno sa herbicidima na bazi bromoksilina, terbutilazina, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4­D, MCPA, mekopropa, triklopira

Osobine i način delovanja:
BASICO je translokacioni herbicid. Aktivna materija dikamba se usvaja pretežno preko lisnog tkiva korova i kreće kroz biljno tkivo.
Kao posledica delovanja preparata na korovima se zapažaju deformacije vegetativnih i generativnih organa, narušava se proces razmene materije tj. inhibira proces fotosinteze. Usled ovakvog herbicidnog delovanja ne dolazi do regeneracije i obnavljanja izdanaka iz korenovog sistema

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene u kukuruzu
Pakovanje: 1l, 500 ml