Devrinol 45 F – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Napropamid 450 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač: UPL


  Podeli

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u zasadu voća, vinove loze, jagode i povrća (pre rasađivanja)

Osobine i način primene:
Preparat se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova pre njihovog nicanja, tretiranjem (prskanjem) zemljišta pre setve (sadnje, rasađivanja) useva. Posle prskanja, neophodno je uraditi plitku inkorporaciju (unošenje) u zemljište, na dubini 2­5 cm. Nakon primene, poželjna je kiša ili navodnjavanje.
Primena:
DEVRINOL 45-F se primenjuje u:

  1.  zasadu jagode, u količini 3-6 l/ha (30-60 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u vreme mirovanja vegetacije, a pre kretanja korova, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2­5 cm
  2. paprici i paradajzu, u količini od 2,5-4 l/ha (25-40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2­5 cm ( ne primenjuje se kod ranih sorti)
  3. kelju, kupusu i karfolu u količini: 2-4 l/ha (20-40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2­5 cm
  4. duvanu, 3 l/ha (30 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u lejama za proizvodnju rasada, pre setve, ili,  2,5-4 l/ha (25-40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u polju pre rasađivanja, uz inkorporaciju na
    2­5 cm dubine
  5. zasadima voća i vinove loze, 7-10 l/ha (70-100 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u proleće, u zasadima starijim od godinu dana, pre nicanja korova ili posle obrade zemljišta, uz plitku inkorporaciju od 2­5 cm dubine.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).

Spektar delovanja:

  1. Vrste korova koje dobro suzbija u količinama primene od 2,5-6 l/ha: svračica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crusgalli), muhari (Setaria spp), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), štir obični (Amaranthus retroflexus), dvozub obični (Bidens tripartita), pepeljuga obična (Chenopodium album), tušt obični (Portulaca oleracea), loboda obična (Atriplex patula), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), konica obična (Galinsoga parviflora).
  2. Vrste korova koje dobro suzbija u količinama primene od 7-10 l/ha, a zadovoljavajuće u količini 2,5-6 l/ha: livadarka jednogodišnja (Poa annua), muhar zeleni (Setaria viridis), divlja salata (Lactuca serriola), mišjakinja obična (Stellaria media), gorčika obič­na (Sonchus oleraceus), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik obič­ni (Polygonum persicaria).

Vrste korova koje slabo suzbija: pirevina obična (Agropyrum repens), divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), vrste iz familije Brassicaceae, mrtva kopriva (Lamium purpureum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

Mešanje sa drugim preparatima: DEVRINOL 45-F se može mešati sa preparatima na bazi flurohloridona u zasadima voća, dok se u usevima povr­ća može mešati sa preparatima na bazi trifluralina.

Plodored:
16 meseci posle primene može se sejati ovas
12 meseci posle primene mogu se sejati: pšenica, ječam, raž, kukuruz, sirak, šećerna repa, stočna repa i salata
Narednog proleća nakon primene mogu se sejati: kupusnjače, paprika, paradajz, duvan, uljana repica, krompir, pasulj, suncokret
Karenca: 70 dana za kelj, kupus, karfol
OVP za vinovu lozu, voće, jagodu, duvan, papriku, paradajz
NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (laka i peskovita zemljišta sa < 1% humusa), na tresetnim i polutresetnim zemlji­ štima (> 10 % humusa), na izrazito suvim i izrazito vlažnim zemljištima.
Maksimalan broj tretiranja: Jednom na istoj parceli, tokom vegetacije
Pakovanje: 1l , 100 ml

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories