Red Dynasty F1 – Crveni kupus

Ime hibrida: Red Dynasty F1

Dužina vegetacije: oko 70 dana

Masa glavice: 1,5-2,5 kg

Sveža potrošnja,

Product Description

Red Dynasty F1 je crveni kupus za svežu potrošnju okruglih glavica,težine 1,5-2,5kg. Listovi su tanki, odličnog kvaliteta i lepe boje. Dužina vegetacije je oko 70 dana nakon rasađivanja a može se gajiti u prolećnoj, letnjoj i jesenjoj proizvodnji. Preporučena gustina sadnje je 40000-50000 biljaka/ha.

Rezistencija:Fusarium