Confidor WG 70 – Insekticid

Folijarni lokal-sistemični insekticid namenjen suzbijanju krompirove zlatice

Primena:

Krompir: 100 g/ha tretman larvi

Druge primene: linsni mineri, vaši

Karenca: 28 dana


  Podeli
Kategorija: Insekticidi
Aktivna materija: Imidakloprid 700 g/kg
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti: 4A
Pakovanje: 1,25 g i 25 g
Proizvođač: Bayer

Karenca:
Krompir – 28 dana

Lokalsistemični insekticid

KROMPIR: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini od 100 g/ha (1 g/100 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).
Vreme primene: tretiranjem larvi do četvrtog stupnja razvoja.

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi aktivne materije imidakloprid koriste se za suzbijanje:

  • lisnih minera u voćarstvu, primena 2-3 dana pre početka piljenja gusenica;
  • vaši lista na paprici i drugom povrću (Myzus persicae);
  • duvanovog tripsa (Thrips tabaci);
  • vaši lista na hmelju (Phorodon humuli) u početku doletanja i formiranja kolonija lisnih vaši, količina se povećava srazmerno rastu hmelja.

U mnogim zemljama Evrope imidakloprid se koristi za suzbijanje bele leptiraste vaši (T. vaporariorum) preko sistema zalivanja i na taj način se prenosi preko korena u biljke, a bumbari kao oprašivači ili predatori ne dolaze u kontakt sa preparatom.
Preparati na bazi imidakloprida primenjuju se za korekciju brojnosti kruškine buve (Psylla pyri) u količini od 360 g/1.000 l vode ako nema medne rose, a ako je prisutna, dodaje se preparat Letol EC u količini 3-4 l/ha.

Imidakloprid, aktivna materija preparata Confidor® WG-70 ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu insekata. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno. Posle primene, biljka usvaja aktivnu materiju i ona se transportuje translaminarno i akropetalno. Biljke ga dobro podnose.
Confidor® WG-70 ima brzo početno (inicijalno) delovanje i ubrzo nakon tretiranja imaga padaju na zemlju.

NAPOMENA

Confidor® WG-70 koristi se preko sistema zalivanja u zatvorenom prostoru za suzbijanje bele leptiraste vaši (T. vaporariorum).

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories