Bakarno Ulje – Insekticid i Fungicid

Folijarni kontaktni fungicid, hromistacid i baktericid

Primena:

Jabuka: 1,5% za suzbijanje V.inaequalis na početku vegetacije i 1% u fazi bubrenja cvetnih pupoljaka

Breskve i nekatarine: 1-1,5% za suzbijanje Taphrina deformans

Bolesti četinara i ukrasnog bilja: 0,5-1% u toku vegetacije


  Podeli

Kategorija:
Fungicidi
Aktivna materija:
Bakarni hidroksid 155 g/l (100 g bakarnog jona) + mineralno parafinsko ulje 550 g/l
Formulacija: Suspo–emulzija (SE)
Klasifikacija rezistentnosti: Bakarni hidroksid M1 + mineralno parafinsko ulje UN
Pakovanje: 250 ml, 1 L i 10 L
Proizvođač: Chemical Agrosava
Karenca:
Jabuka – obezbeđena vremenom primene
Primena
Kontaktni fungicid, hromistacid i baktericid

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) u koncentraciji 1-1,5%, uz utrošak vode od 1.000 l vode/ha.
Vreme primene:
U fazi kada su zeleni listići oko 5 mm i 10 mm iznad ljušture pupoljaka (prvi listovi se odvajaju, odnosno fenofaza BBCH 09-10) primenjuje se u koncentraciji od 1,5%.
U fazi bubrenja cvetnih pupoljaka do prvih odvojenih listova (fenofaze BBCH 51-54) primenjuje se u koncentraciji od 1%.

Mogućnost druge primene

BRESKVA i NEKTARINA: za suzbijanje kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) u koncentraciji 1-1,5%.
Vreme primene: u vreme pojave zelene tačke na vršnim pupoljcima najranijih sorti.

ČETINARI i UKRASNO BILJE: za suzbijanje bolesti u koncentraciji 0,5-1%.
Vreme primene: u toku vegetacije.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Bakarno ulje može se mešati sa preparatima na bazi sumpora za tretiranje vinove loze, uz uslov da pH ostane neutralan. Ne mešati sa preparatima jako kisele reakcije (dimetoat i kalcijum-polisulfid).
Karakteristike
Bakarno ulje sadrži bakar u mešavini sa mineralnim uljem. Koristi se u početku vegetacije. Mineralno ulje je ujedno i okvašivač, čime se povećava efikasnost, produžuje i proširuje spektar delovanja. Ove osobine uz registrovane količine primene obezbeđuju mu prednost nad preparatima na bazi bakra jer deluje na V. inaequalis, E. amylovora, N. galigena, ima sporedno delovanje na jaja P. ulmi itd.
Slično je kod primene na breskvama i nektarinama, gde se Bakarno ulje koristi za suzbijanje kovrdžavosti lišća (T. deformans), bakterioze, ali i zimskih jaja breskvine vaši (M. persicae).

FITOTOKSIČNOST

Zbog fitotoksičnosti na jabučastim vrstama voćaka primenjuje se u periodu mirovanja vegetacije do početka cvetanja. Preparati na bazi bakar-hidroksida mogu biti fitotoksični ukoliko se primene u uslovima hladnog i vlažnog vremena.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories