Saturn 250 EC – Insekticid

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem i izvesnom gasnom fazom

Primena:      

Jabuka: Cydia pomonella, pre početka piljenja 2,5 l/ha

Koristi se za suzbijanje: jabukinog cvetojeda, krvave vaši, drvotočca, drvesnice, larvi gundelja, žilogriza


  Podeli
Kategorija: Insekticidi
Aktivna materija: Hlorpirifos 250 g/l
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti: 1B
Pakovanje: 50 ml i 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca:
Jabuka – 28 dana

Insekticid sa kontaktnim, digestivnim delovanjem i izvesnom gasnom fazom

JABUKA: za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u količini od 2,5 l/ha uz utrošak vode 600-1.000 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem pre početka piljenja gusenica i u toku vegetacije za zaštitu plodova.
Maksimalno se može koristiti dva puta u toku godine.

Mogućnost druge primene

JABUKA:

  • ukoliko dođe do pojave jabukinog cvetojeda (Anthonomus pomorum) u količini od 2,5 l/ha.

Vreme primene: u početku vegetacije.

  • za suzbijanje krvave vaši u količini od 2,5 l/ha uz dodatak preparata Letol EC.

Vreme primene: u toku leta i jeseni za vreme doletanja letećih formi na vršne delove jabuke, kao i u vreme rađanja mladih larvi.

  • za suzbijanje imaga drvotočca (Scolytis spp.) u količini od 2,5 l/ha.

Vreme primene: pre ubušivanja imaga u grane i stabla.

  • za suzbijanje drvesnice (Zeuzera pyrina) u mlađim voćnjacima u količini od 2,5 l/ha, uz dodatak preparata Letol EC u količini od 4,5 l/ha (zbog gasne faze ima prednost nad ostalim registrovanim insekticidima).

Vreme primene: neposredno posle berbe pojedinih sorti jabuke.

  • za suzbijanje larvi gundelja na korenu jabuke na peskovitim zemljištima.

Vreme primene: u početnoj fazi razvića.

VIŠNJA: za suzbijanje žilogriza (Capnodis tenebrionis) u količini od 2,5 l/ha.
Vreme primene: kada počne da pada lišće, posle ishrane imaga korom i peteljkom listova. Preparat se isprska po zemlji, ispod krošnje stabla i inkorporira do dubine 10 cm. Na ovaj način ispiljene larve iz jaja, koja su položena na zemlju, ne mogu proći kontaminiranu zonu od 10 cm da bi dospela do korena stabla.
Preparat se posebno preporučuje za zaštitu knip sadnica, na kojima se najčešće razvijaju drvotočci.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Saturn 250 EC se meša sa preparatima na bazi diflubenzurona, dimetoata (Sonar), cipermetrina i tirama.

Preparati na bazi aktivne materije hlorpirifos kao što je Saturn 250 EC deluju kontaktno, digestivno i u izvesnoj meri gasnom fazom. Registrovani su za folijarna i zemljišna tretiranja. Rastvorljivost hlorpirifosa u vodi je niska, pa nema sposobnost usvajanja preko lista.
Ne usvaja se preko korena, a vreme poluraspada u zemlji je 35-56 dana, što mu omogućava primenu inkorporiranjem u zemljište, a na površini zemlje je 7-15 dana, što mu ograničava primenu na ovaj način.

NAPOMENA

Saturn 250 EC ne sme se koristiti na: korenastom povrću, mladom krompiru, mladom luku i salati. Ne sme se koristiti u vreme leta pčela. U slučaju najave jače kiše, ne primenjivati ga. Rastvorljivost u vodi povećava se sa pH vrednošću zemljišta i u prisustvu metala kao što su bakar i mangan.

FITOTOKSIČNOST

Saturn 250 EC u periodu vlažnog i hladnog vremena može biti fitotoksičan za sortu jabuke zlatni delišes.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories