Exirel – Insekticid

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Cijanotraniprol – Ciazapir 100 g/l

Formulacija: SE – suspoemulzija

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: FMC


  Podeli

Klasa:Insekticid

Aktivna materija:Cijanotraniprol – Ciazapir 100 g/l

Formulacija:SE – suspoemulzija

Pakovanje:100 ml, 1 l

Proizvođač:FMC

Karenca:1 dan – krastavac, paradajz; 5 dana – malina; 7 dana – jabuka, trešnja, breskva, nektarina, duvan, kupus; 14 dana – luk, krompir

MDK:

MBT: jabuka, trešnja, breskva, nektarina, malina – 2; luk – 2 (u polju), a 4 (u zatvorenom); krastavac, paradajz – 4; kupus, krompir i duvan – 4

MDK(mg/kg):JABUKA SRB 0,8 / EU 0,8/ SAD 1,5 / RUS TREŠNJA SRB 6,0 / EU 6,0 / SAD 6,0 / RUS BRESKVA SRB 1,5 / EU 1,5 / SAD 1,5 / RUS NEKTARINA SRB 1,5 / EU 1,5 /SAD 1,5 / RUS LUK SRB 0,05 / EU 0,05 / SAD 0,04 / RUS KRASTAVAC SRB 0,3 / EU 0,3 / SAD 0,4 / RUS PARADAJZ SRB – / EU – / SAD 2,0 / RUS KUPUS SRB 2,0 / EU 2,0 / SAD 3,0 / RUS KROMPIR SRB 0,05 / EU 0,05 / SAD 0,15 / RUS

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0,06% (6 ml u 10 l vode) Protiv minera u vreme precvetavanja BBCH skale (31 – 69 BBCH skale) Prvo: pre ubušivanja gusenica jabukonog crva u plodove. Drugo: 10 do 14 dana kasnije (u fenofazama 72 – 87 BBCH skale)
TREŠNJA 0,75 (7,5 ml na 100 m²) U vreme pojave prvih imaga i početka zrenja (faza 81 BBCH skale)
JABUKA 0,06% (6 ml u 10 l vode) Protiv minera u vreme precvetavanja BBCH skale (31 – 69 BBCH skale) Prvo: pre ubušivanja gusenica jabukonog crva u plodove. Drugo: 10 do 14 dana kasnije (u fenofazama 72 – 87 BBCH skale)
TREŠNJA 0,75 (7,5 ml na 100 m²) U vreme pojave prvih imaga i početka zrenja (faza 81 BBCH skale)
BRESKVA NEKTARINA 0,06% (6 ml u 10 l vode) Za zaštitu mladara – u fenofazama (31 – 39 BBCH) Za zaštitu plodova – u fenofazama (71 – 87 BBCH). Prvo: pre početka ubušivanja gusenice u plodove Drugo: 10 do 14 dana kasnije
NEKTARINA 0,075 – 0,1 % + 0,25% Codacide (okvašivač) (7,5 – 10 ml + 25 ml u 10 l vode) Po pojavi jedinki tripsa – u fenofazi formiranje plodova (59 – 69 BBCH) – u fenofazi obojavanje plodova (69 – 87 BBCH)
MALINA 0,75 (7,5 ml na 100 m²) Pre cvetanja (57 – 59 BBCH), na početku polaganja jaja i zasecanja cvetnih pupoljka
LUK (U POLJU I ZATVORENOM PROSTORU) 0,75 (7,5 ml na 100 m²) Primena protiv tripsa – odmah po pojavi prvih jedinki Primena protiv lukove muve – u vreme leta imaga ili pri maksimalnoj brojnosti muva nađenih na žutim lepljivim trakama, a II tretman 10 do 14 dana kasnije
LUK (U POLJU I ZATVORENOM PROSTORU) 0,75 (7,5 ml na 100 m²) Primena protiv tripsa – odmah po pojavi prvih jedinki Primena protiv lukove muve – u vreme leta imaga ili pri maksimalnoj brojnosti muva nađenih na žutim lepljivim trakama, a II tretman 10 do 14 dana kasnije
KRASTAVAC (U ZATVORENOM PROSTORU) 0,75 (7,5 ml na 100 m²) Tretman odmah po pojavi prvih jedinki
PARADAJZ (U ZATVORENOM PROSTORU) 0,75 (7,5 ml na 100 m²) Tretman odmah po pojavi prvih jedinki
KUPUS 0,3 – 0,5 (3 – 5 ml na 100 m²) 0,5 – 0,75 (5 – 7,5 ml na 100 m²) U vreme polaganja jaja i pojave prvih larvi malog kupusara Nakon pojave adulta buvača
KROMPIR 0,1 – 0,125 (1 – 1,25 ml na 100 m²) U vreme polaganja jaja i pojave prvih larvi
DUVAN 0,5 – 0,75 (5 – 7,5 ml na 100 m²) Nakon pojave adulta

DELOVANJE:

Aktivna materija pripada grupi Diamidi, i osnovno delovanje je na receptore rianodina čime se stimuliše otpuštanje kalcijuma iz mišića insekta. Insekti nakon usvajanja preparata prestaju sa hranjenjem, parališu se i umiru u roku od 1 do 3 dana. Poseduje ovicidno i larvicidno delovanje

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju minera tačkastih mina (Phyllonorycter blancardella) i jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke, trešnjine muve (Rhagoletic cerasi) u zasadu trešnje, breskvinog smotavca (Cydia molesta) u zasadu breskve i nektarina, kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankiniella occidentalis) u zasadu nektarine, cvetojeda (Anthonomus rubi) u zasadu maline, tripsa (Thrips spp.) i lukove muve (Delia antiqua) u usevu luka, tripsa (Thrips spp.) u usevu krastavca, leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u usevu paradajza, malog kupusara (Pieris rapae) i buvača (Phyllotreta crucifereae) u usevu kupusa, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Trips tabaci) u usevu duvana

PREPORUKE I NAPOMENE:

U zasadima jabuke, trešnje, breskve i nektarine, maline primena sa 1000 l/ha vode (10 l na 100 m²), a u usevima luka, krastavca, paradajza, kupusa, krompira i duvana, tretiranje obaviti sa 200 – 400 l/ha (2-4 l na 100 m²) vode. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U svetu se preparat Exirel koristi za suzbijanje azijske mušice (Drosophila suzukii).

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories