Plures – Insekticid

Insekticid širokog spektra delovanja

Primena:      

Pšenica: 0,3-0,5 l/ha

Druge primene:

Jabuka i kruška za suzbijanje jabukinog smotavca, lisnih vaši, lisnih minera i lisnih osa

Breskva za suzbijanje breskvinog smotavca i lisnih vaši

Šljiva za suzbijanje šljivine ose i lisnih vaši

Trešnja i višnja za suzbijanje trešnjine muve

Vinova loza za suzbijanje grožđanog moljca


  Podeli
Kategorija: Insekticidi
Aktivna materija: Deltametrin 15 g/l
Formulacija: Emulzija ulje u vodi (EW)
Klasifikacija rezistentnosti: 3A
Pakovanje: 50 ml, 250 ml i 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca:
Jagoda – 3 dana
Malina i višnja – 7 dana
Vinova loza i paradajz – 14 dana
Pšenica – 35 dana

Insekticid širokog spektra delovanja

PŠENICA: za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) i za suzbijanje lisnih vaši (Sitobion avene) u količini 500-650 ml/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Vreme primene: kod žitne pijavice po pojavi prvih oštećenja i mlađih larvenih stadijuma insekata, a kod lisnih vaši na početku formiranja kolonija.

PARADAJZ: za suzbijanje lisnih vaši i za suzbijanje kukuruzne sovice (Heicoverpa armigera) u količini 650-800 ml/ha uz utrošak vode 200-600 l/ha.
Vreme primene: kod lisnih vaši na početku formiranja kolonija, a kod kukuruzne sovice po pojavi prvih larvenih stadijuma insekata.

JAGODA, MALINA, VIŠNJA I VINOVA LOZA: za suzbijanje odraslih jedinki voćne mušice (Drosophila suzukii) u količini 500-700 ml/ha.
Vreme primene: u vreme sazrevanja plodova.

BOROVNICA: za suzbijanje azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u količini od 0,5 l/ha.
Vreme primene: nakon pojave prvih imaga u vreme sazrevanja plodova.

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi deltametrina u našoj zemlji registrovani su za primenu u zasadima:

  • jabuke i kruške, za suzbijanje jabukinog smotavca, lisnih vaši, lisnih minera, lisnih osa;
  • breskve, za suzbijanje breskvinog smotavca i lisnih vaši;
  • šljive, za suzbijanje šljivine ose i lisnih vaši;
  • trešnje i višnje, za suzbijanje trešnjine muve;
  • vinove loze, za suzbijanje grožđanog moljca.

Preparati na bazi deltametrina ispoljavaju visoku efikasnost u usevima:

  • kukuruza, pri suzbijanju kukuruznog plamenca;
  • duvana, pri suzbijanju podgrizajućih sovica, lisnih vaši i duvanovog tripsa;
  • uljane repice, za suzbijanje repičine lisne ose i repičinog sjajnika.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Plures se može mešati sa preparatima na bazi hlorpirifosa. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom, alkalnim preparatima i preparatima na bazi sumpora.

Plures je insekticid sa kontaktim i digestivnim delovanjem. Preparat je bazi aktivne materije deltametrin, koja pripada grupi piretorida i koju odlikuje veoma brzo delovanje na ciljane organizme. Deltametrin ometa sposobnost nervnih ćelija u prenosu signala za otvaranje natrijum kanala. U kontaktu sa štetnim insektima izaziva gubitak koordinacije, konvulzije, dehidrataciju, „knock-down“ efekat i brzo uginuće. Ovo je značajna osobina kada se želi brzo sprečavanje oštećenja od insekata.

NEŽELJENI EFEKTI

U veoma toplim danima (iznad 28°C) Plures je najbolje primeniti predveče.
Plures se ne sme primenjivati u vreme leta pčela. Preparat primenjivati u onim regionima gde nije utvrđena rezistentnost na deltametrin i ostale piretroide. Zbog ukrštene rezistentnosti, za suzbijanje lisnih vaši alternativno ne primenjivati preparate na bazi bilo kog piretroida registrovanog u našoj zemlji.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories