Eminent 125 ME – Fungicid

KLASA: Fungicidi

AKTIVNA MATERIJA: Tetrakonazol 125 g/l

FORMULACIJA: Mikroemulzija ulja u vodi (ME)

PROIZVOĐAČ:Isagro


  Podeli

PRIMENA: Eminent 125 ME je sistemični fungicid koji pokriva širok spektar gljivičnih oboljenja, kao što su pepelnica, crna trulež (Septoria, Cercospora). Izuzetno brzo prodire u lisno tkivo, povećava sadržaj šećera i pruža bezbednost useva. Koristi se u:

  1. usevu pšenice i ječma, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i Septoria sp, u količini primene od 0,9-1 L/ha;
  2. usevu šećerne repe, za suzbijanje Cercospora i prouzrokovača pepelnica u količini primene od 0,8 L/ha;
  3. zasadu vinove loze, za suzbijanje prouzrkovača pepelnice i crne truleži, u količini primene od 0,25 L/ha;
  4. zasadu jabuke, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, u kolićini primene od 0,2-0,3 L/ha;
  5. zasadu kruške, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, u količini primene od 0,3 L/ha
  6. lubenici, dinji, krastavcu i tikvicama, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, u količini primene od 0,4 L/ha;
  7. paradajzu, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u količini primene od 0,2-0,4 L/ha i Alternaria sp u količini primene od 0,4-0,6 L/ha;
  8. paprici, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u količini primene od 0,2-0,35 L/ha.

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija tetrakonazol pripada hemijskoj grupi triazola, a prema mehanizmu delovanja je inhibitor sinteze sterola (G1). Svi triazoli nisu stvoreni jednako. Iako su svi u DMI klasi aktivnih materija, postoje značajne razlike u njihovoj sposobnosti sistemičnog kretanja unutar biljke. Ove razlike su u samoj ’’SMART’’ tehnologiji preparata Eminent 125 ME, koja obezbeđuje visok stepen sistemičnosti koja je potrebna za kretanje aktivne materije unutar tretirane biljke.

NAPOMENE: Važni biohemijski procesi, kao što su sinteza giberelina i fitosterola regulisani su citohromima P450 na bazi enzima. S obzirom na svoju SMART tehnologiju, Eminent 125 ME ne ometa ove procese. Selektivnost Eminenta 125 ME omogućuje tretmane u bilo kojoj fazi, odnosno može da se meša da drugim preparatima (aktivnim materijama).

Formulacija Eminenta 125 ME je micro emulzija koja sadrži 1000 puta manje čestice nego obične EW formulacije. Samim tim je i mnogo bolja pokrivenost tretiranih površina odnosno mnogo bolja zaštita.

PAKOVANJE: 1 L i 5 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories