ES Plus – Okvašivač

Dodatno sredstvo – okvašivač

Primena:

Dodaje se preparatima:

Intermezzo u kukuruzu

Piano u soji

raDIVan u soji

200 ml/ha

Smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolje usvajanje herbicida od stane biljke.


  Podeli

Kategorija: Sredstva posebne namene
Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat
Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanje: 100 ml i 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava
Karenca:Obezbeđena vremenom primene
Primena
Dodatno sredstvo–okvašivač koji se dodaje herbicidima radi poboljšanja efikasnosti u suzbijanju korova u kukuruzu i soji

KUKURUZ: primenjuje se u kombinaciji sa preparatom Intermezzo (mezotrion) u količini od 0,2 l/ha.
SOJA: primenjuje se u kombinaciji sa preparatom Piano u količini od 0,2 l/ha.
Vreme primene: posle nicanja useva u skladu sa herbicidima sa kojima se primenjuje.
Karakteristike
FITOTOKSIČNOST

ES Plus nema fitotoksično delovanje i ne potpomaže fitotoksičnost herbicida sa kojim se primenjuje.

NAČIN DELOVANJA

ES Plus je nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napone vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolje usvajanje herbicida od strane biljaka.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories