Magis  – Okvašivač

KLASA: Okvašivač

AKTIVNA MATERIJA: izodecil alcohol etoksilat 900 g/l

FORMULACIJA: Koncentrovani rastvor (SL)

PROIZVOĐAČ:Lamberti Italia


  Podeli

PRIMENA:

-Magis je okvašivač i poboljšava kvašenje lisne površine biljaka i doprinosi boljoj distribuciji pesticida na tretiranoj površini.
-Magis se koristi kao pomoćno sredstvo – okvašivač, koji poboljšava prijanjanje preparata za list gajene biljke ili korova. Samim tim se sprečava slivanje pesticida sa biljke, a ubrzava se delovanje i lakše prodiranje preparata u biljku.

KOLIČINA PRIMENE:

-Magis se koristi kao pomoćno sredstvo – za poboljšanje kvašenja lisne površine korova I bolju distribuciju herbicida, u količini 0.25 l/ha (2.5 ml/100 m²).
-Količina tečnosti po jedinici površine: 200-400 l vode/ha.
-Maksimalan broj tretiranja u toku godine: na istoj površini može se primeniti jednom ili dva puta u podeljenoj preporučenoj količni primene (dvokratna primena).
-Vreme primene: Primenjuje se u isto vreme kao i pesticid sa kojim se meša.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE: 1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories