Glowis SC – Insekticid

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Hlorpirifos 400 g/l + binfentrin 20 g/l

Formulacija: Kapsulisana suspenzija (CS)

Proizvođač: GAT microencapsulation


  Podeli

Insekticid za suzbijanje pamukove sovice i biljnih vaši u usevu paprike, žičara u usevu šećerne repe i buvača u usevu kupusa

Primena
Glowis CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim, inhalatornim i digestivnim delovanjem, koji se primenjuje u usevima:

paprike, za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera), pre početka ubušivanja gusenica u količini od 0,75-1 l/ha;

šećerne repe, za suzbijanje larvi žičara (Agriotes spp.), tretiranjem zemljišta neposredno pre setve uz obaveznu inkorporaciju u količini od 1,5-2 l/ha;

kupusa, za suzbijanje buvača (Phillotreta spp.) pri pojavi imaga u količini od 0,75-1 l/ha.

 

Aktivna materija Hlorpirifos 400 g/l + binfentrin 20 g/l
Formulacija Kapsulisana suspenzija (CS)
Utrošak vode 300-600 l/ha (paprika, šećerna repa, kupus)
Karenca 7 dana za papriku, 28 dana za šećernu repu, kupus, a obezbeđena vremenom primene za zemljišne tretmane
Pakovanje 1l
Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories