Confidor 200 SL – Insekticid

Lokal sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Primena:

Krompir: zlatica 0,2-0,3 l/ha

Duvan: tripsi 0,5-0,6 l/ha

Hmelj: lisne vaši 0,5-0,6 l/ha

Paprika: vaši 0,05-0,07%

MBT: 2 puta

Karenca:

paprika 7 d, krompir 28 d, duvan i hmelj 35 d


  Podeli
Kategorija: Insekticidi
Aktivna materija: Imidakloprid 200 g/l
Formulacija: Коncentrovani rastvor (SL)
Klasifikacija rezistentnosti: 4A
Pakovanje: 5 ml, 50 ml i 250 ml
Proizvođač: Bayer

Karenca:
Paprika – 7 dana
Krompir – 28 dana
Duvan i hmelj – 35 dana

Lokalsistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

KROMPIR: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m2) uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Vreme primene: tretiranjem imaga i larvi do četvrtog stupnja razvoja.

DUVAN: za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci), u količini 0,5-0,6 l/ha (5-6 ml/100 m2) uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Vreme primene: na početku pojave prvih imaga.

HMELJ: za suzbijanje lisne vaši hmelja (Phorodon humuli), u količini 0,5-0,6 l/ha (5-6 ml/100 m2) uz utrošak vode 600-1.000 l/ha (6-10 l/100 m2).
Vreme primene: tretiranjem na početku obrazovanja prvih kolonija.

PAPRIKA: za suzbijanje pamukove vaši (Aphis gossypi), heljdine vaši (Aphis nasturti) i zelene breskvine vaši (Myzus persicae), u koncentraciji 0,05-0,07% ( 5-7 ml/10 l vode) uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Vreme primene: tretiranjem na početku obrazovanja kolonija pa do 7 dana pred berbu.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je 2 puta.

Imidakloprid, aktivna materija preparata Confidor® 200 SL, ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu insekata. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno. Posle primene, biljka usvaja aktivnu materiju i ona se transportuje translaminarno i akropetalno. Confidor® 200 SL je izuzetno selektivan za gajene biljke.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat se ne sme primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. Radi izbegavanja pojave rezistentnosti, posle primene preparata Confidor® 200 SL na istim površinama ne bi trebalo primenjivati preparate iz grupe neonikotinoida (acetamiprid, tiakloprid, tiametoksam i dr.).

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories