Komersant 4-E – Herbicid

Klasa : Herbicid

Aktivna materija: Klomazon 480 g/l

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)


  Podeli

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje|

Delovanje
KOMERSANT® 4-E je selektivni, translokacioni herbicid, kojeg korovske biljke usvajaju korenom i izdankom. Nakon usvajanja, kroz ksilem se sprovodi do listova. Dovodi do inhibicije biosinteze karotenoida. Nakon usvajanja, dolazi do hloroze korova, a zatim i do nekroze i potpunog propadanja. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): F4

Primena
Soja:
– 0,75 l/ha sam herbicid KOMERSANT® 4-E, posle setve, a pre nicanja useva soje.
– 0,5 l/ha uz dodatak herbicida primene  Sojal 75 WG u količini od 50 g/ha, Kada je soja u fazi 1-3 troliske (faze 11-13 BBCH skale), a korovi u fazi ponika do 5 listova

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Zemljište pre tretiranja mora biti dobro pripremljeno, odnosno bez grudvi, biljnih ostataka i korova u porastu. Ne primenjivati u usevu soje ako su temperature visoke i ako je usev pod stresom.
→ Može se mešati sa preparatima: Buzzin® 70 WG ili Vertesam® 700 WP, Sojal® 75 WG, Boston® 480 SL i Tiffany® 75 WG. Ne primenjivati u usevu soje ako su temperature visoke i ako je usev pod stresom.

Posle primene u usevu soje može se sejati:
· u proleće naredne godine: kukuruz, krompir, šećerna repa, soja i pasulj;
· u jesen naredne godine: ozima žita, lucerka i detelina;
· u drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu.

Aktivna materija Klomazon 480 g/l
Formulacija Koncentrat za emulziju (ЕС)
Utrošak vode 200-400 l/ha
Karenca Obezbeđena vremenom primene
Pakovanje 1l

Jednogodišnji uskolisni korovi:
· proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
· sirak divlji iz semena (Sorghum halepense)
· muhar (Setaria faberi)
· svračica crvena (Digitaria sanguinalis)

Jednogodišnji širokolisni korovi:
· lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
· vidovčica crvena (Anagalis arvensis)
· vrste iz roda Anthemis spp. (prstenak)
· tarčužak (Capsella bursa pastoris)
· pepeljuga obična (Chenopodium album)
· obični tušt (Portulaca oleracea)
· smrdelj čvorasti (Galeopsis tetrahit)
· konica obična (Galinsoga parviflora)
· spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis)
· rotkva divlja (Raphanus raphanistrum)
· gorušica poljska (Sinapis arvensis)
· mišjakinja obična (Stellaria media)
· stisnuša kravlja (Thlaspi arvense)
· štir (Amaranthus hybridus)
· štir obični (Amaranthus retroflexus)
· tatula obična (Datura stramonium)
· mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum)
· vrste iz roda Polygonum spp. (dvornici)
· vrste iz roda Veronica spp. (čestoslavice)
· ljubičica poljska (Viola arvensis)
· boca obična (Xanthium strumarium)

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories