Flusipor – Hrbicid

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

Primena: 0,8 l/ha za jednogodišnje uskolisne korove, 1,3 l/ha za višegodišnje uskolisne korove

Mogućnost mešanja:

Ne treba ga mešati sa drugim preparatima

 

 


  Podeli

Kategorija:
Herbicidi
Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti: 1A
Pakovanje: 250 ml i 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava
Karenca:
Soja, šećerna repa – 70 dana
Suncokret – obezbeđena vremenom primene
Primena
Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

SUNCOKRET, SOJA I ŠEĆERNA REPA:

za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u količini od 0,8 l/ha;
za suzbijanje višegodišnjih travnih korova u količini od 1,3 l/ha.
Vreme primene: tretiranje treba obaviti posle nicanja useva, a pre početka cvetanja, kada su korovi u fazi 3-5 listova.

Flupisor suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove: divlji ovas (Avena fatua), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhar (Setaria spp.), divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), svračica (Digitaria sanguinalis), pirevina (Agropyrum repens) i zubača (Cynodon dactylon).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Flupisor se primenjuje samostalno i ne preporučuje se mešanje sa drugim herbicidima.
Karakteristike
Flupisor je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi.
Nakon primene preparata Flupisor kod korova koji su u njegovom spektru delovanja nema retrovegetacije.
Butil estar fluazifop iz preparata Flupisor veoma brzo se apsorbuje posle folijarne primene, tako da je već dva sata nakon primene usvojena gotovo sva količina preparata – nema gubitaka prilikom spiranja u slučaju kiše. Translocira se simplastom i akumulira u meristemskim delovima korena i stabla. Inhibira aktivnost enzima acetil koenzim A karboksilazu.
Efekti delovanja na korove su vidljivi u roku 7-10 dana, a potpuno propadanje nastaje 14-21 dan posle tretmana, što se manifestuje crvenkastom bojom usled prisustva antocijana

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories