Nikosav – Herbicid

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova

Primena:

Kukuruz: 1-1,25 l/ha, kada je kukuruz u fazi 2-8 listova

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa preparatima: Maton, Colosseum, Zeazin, Intermezzo, Pretendo i Tvister


  Podeli
Kategorija: Herbicidi
Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l
Formulacija: Uljna disperzija (OD)
Klasifikacija rezistentnosti: B1
Pakovanje: 250 ml, 1 L i 10 L
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova

KUKURUZ:

  • za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova kada su korovi u fazi 2-6 listova u količini od 1 l/ha;
  • za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma u fazi razvoja 3-5 listova u količini od 1,25 l/ha.

Vreme primene: u fazi razvoja 3-8 listova kukuruza.

Nikosav je efikasan na travne korove kao što su: divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropyrum repens), mali muhar (Setaria sp.) i veliki muhar (Echinochloa crus-galli).
Od širokolisnih korova dobro deluje na: štir (Amaranthus sp.), gorušica (Sinapis arvensis), dvornik (Polygonum sp.), čičak (Xanthium strumarium) i dr. Dobro je formulisan i ne treba mu dodavati okvašivač.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja Nikosav se može mešati sa preparatima na bazi 2,4-D (Maton), dikambe (Colosseum), terbutilazina (Zeazin) i mezotriona (Intermezzo i Tvister).

Nikosav je selektivni, translokacioni herbicid koji deluje preko lista, ali i preko korena. Pošto se radi o preparatu koji se primenjuje na iznikle korove, usvaja se pre svega preko lista. Usvojena materija transportuje se do meristemskih tkiva, gde inhibira enzim acetolaktat sintetazu, koji ima ključnu ulogu u sintezi amino-kiselina.
Kao posledica ove inhibicije, osetljivi korovi prestaju da rastu u roku od nekoliko časova posle tretiranja, a prvi simptomi delovanja zapažaju se za 5 – 7 dana u obliku bledila, koje s vremenom prelazi u crvenkastu nijansu. U daljem toku razvoja fitotoksičnosti biljke dobijaju purpurnocrvenu boju, a zatim se suše.
Delovanje preko zemljišta je značajno samo za osetljive korove koji u momentu tretiranja nisu nikli, a ispoljava se ako ubrzo posle tretiranja padne obilna kiša.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories