LONTREL 300 – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Klopiralid (300 g/l preparata)

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Proizvođač: DOW


  Podeli

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi, kukuruzu, pšenici i ječmu

Aktivna materija preparata Lontrel 300, klopiralid je sistemično kontaktni herbicid. Klopiralid je sintetički oblik prirodnih hormona rasta– auksina.


Primena:
Šećerna repa u količini 0,2– 0,4 l/ha jednokratno – tretiranjem posle
nicanja useva ili 0,13 – 0,2 l/ha dvokratno u split aplikaciji – posle nicanja useva i korova
Pšenica i ječam u količini 0,3 – 0,4 l/ha tretiranjem posle nicanja useva
Kukuruz u količini 0,2 – 0,3 l/ha tretiranjem kada je usev u fazi 2-4 lista
Vreme primene u odnosu na korove: kada su korovi u fazi 2-­6 listova, kada je palamida (Cirsium arvense) od faze rozete do visine 10 – ­15 cm.


Spektar delovanja: Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi:
Ambrosia artemisifolia, Anthemis arvensis, A.cotula, Bifora radians, Bilderdykia convolvulus, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium hybridum, Cirsium arvense, Datura stramonium, Daucus carota, Erigeron canadensis, Fumaria ofcinali, Helianthus annus, Lamium
purpureum, Matricaria chamomilla, Melilothus ofcinalis, Senesio vulgaris, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Sonchus aper, Tusilago farfara, Vicia cracca, Xanthium strumarium

Lontrel 300 je herbicid koji, pored delovanja na ostale korovske vrste, ima odlično delovanje na palamidu, ambroziju, samonikli suncokret i čičak.
Upravo to ga čini nezamenjivim u suzbijanju korova u usevu šećerne repe. Šećerna repa je izuzetno tolerantna na ovaj herbicid, i dobro ga podnosi čak i u povećanim količinama od preporučenih.
NAPOMENA: U jesen iste godine i u proleće naredne ne smeju se sejati
lucerka, salata, grašak i mrkva.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories