Tribufen – Herbicid

Selektivni sistemični translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici

Primena: 

15-25 g/ha uz dodatak 0,2 l/ha ES plus

Suncokret tolerantan na tribenuron u količini 45 g/ha

Mogućnost mešanja:

Strabon, Amanet


  Podeli
Kategorija: Herbicidi
Aktivna materija: Tribenuron-metil 750 g/kg
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti: B2
Pakovanje: 20 g
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Selektivni sistemični translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici

PŠENICA: u količini 15-25 g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus.
Vreme primene: od faze tri razvijena lista pa do formiranja drugog kolenca (faze 13-32 BBCH skale).

Tribufen je efikasan na sledeće korove: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), pepeljuga (Chenopodium album), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), dimnjača (Fumaria officinalis), ljutić (Ranunculus repens), kamilica (Matricaria indora), čestoslavica (Veronica persica) i mrtva kopriva (Lamium purpureum).
Slabo suzbija broćiku (Galium aparinae).

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi tribenuron-metila koriste se za suzbijanje širokolisnih korova u suncokretu tolerantnom na tribenuron-metil.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatom Strabon. Sa drugim preparatima ga ne treba mešati bez prethodne provere.

Tribufen je selektivni sistemični herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici.

NAPOMENA

U normalnom plodoredu nema ograničenja u pogledu useva koji se mogu sejati u sezoni nakon primene sredstava. Ako dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, mogu se sejati strna žita, kukuruz i suncokret tolerantan na tribenuron-metil.

FITOTOKSIČNOST

Tribufen je fitotoksičan za širokolisne useve i zasade i zbog toga treba sprečiti zanošenje preparata na osetljive biljne vrste

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories