Tvister – Herbicid

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih  i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu

Primena:  2-2,3 l/ha u fazi do 7. lista

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa preparatom Nikosav, zbog proširenja spektra delovanja i na travne korove


  Podeli
Kategorija: Herbicidi
Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + terbutilazin 125 g/l
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: Mezotrion F2 + terbutilazin C1
Pakovanje: 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u merkatilnom i silažnom kukuruzu

KUKURUZ: u količini 2-2,3 l/ha.
Vreme primene: u fazi razvoja od trećeg do sedmog lista (faze 13-17 po BBCH skali). Na korovske vrste koje se nalaze u spektru delovanja Tvister se primenjuje od klijanja do razvoja 6-8 listova.

Tvister je efikasan na korove: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), pepeljuga (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica persicaria), čičak (Xanthium strumarium) i poljski prstenak (Anthemis arvensis).
Slabije deluje na poponac (Convolvulus arvensis).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja Tvister se može mešati sa preparatom Nikosav i svim drugim preparatima na bazi nikosulfurona.

Tvister je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u merkantilnom i silažnom kukuruzu. Tvister se sastoji od dve aktivne materije sinergističkog delovanja. Biljke usvajaju mezotrion pre svega preko listova, ali može biti usvojen i putem korena ako je neposredno posle primene pala obilna kiša, a terbutilazin takođe deluje i preko listova i preko zemljišta tako da predstavljaju idealnog partnera jedan drugom. Mezotrion se kreće floemom i ksilemom kroz celu biljku, a aktivnost ispoljava tako što sprečava aktivnosti enzima p-hidroksifenilpiruvat dioksigenaza (4-HPPD), što ima za posledicu sprečavanje biosinteze karotenoida. Terbutilazin deluje blokadom hilove reakcije, pa osetljive biljke vrlo brzo požute, zatim poprimaju braon boju i na kraju se suše. Prvi simptomi uočavaju se nakon 3-5 dana od tretiranja, a nakon toga nastupa nekroza zelenih delova biljaka i uginjavanje.

FITOTOKSIČNOST

Ako se primeni prema priloženom uputstvu, po pravilu, ne izaziva fitotoksičnost na kukuruzu. Preparat ne treba primenjivati u tank-miksu sa insekticidima na bazi organofosfata i karbamata, jer takva primena dovodi do pojave fitotoksičnosti

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories