Proteus 110 OD – Insekticid

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Tiakloprid 100 g/l + Deltametrin 10 g/l

Formulacija: uljna disperzija  (OD)

Proizvođač: Bayer Crop Science


  Podeli

Proteus 110 OD je dvokomponentni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje krompirove zlatice, lisnih vaši i repine pipe.

NAČIN DELOVANJA:
Tiakloprid je aktivna materija iz grupe neonikotinoida sa sistemičnim svojstvima. Kao i ostali neonikotinoidi ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata (agonist acetil holina). Tiakloprid je vrlo efikasan u suzbijanju insekata koji grizu i hrane se bodenjem i sisanjem.

Druga aktivna materija, deltametrin, je piretroidna komponenta, širokog spektra delovanja koja remeti protok Na jona kroz nervnu membranu. Deltametrin nema sistemično delovanje, već na insekte deluje kontaktno i digestivno.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Koristi se u usevu/zasadu:

1) Krompira, za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata),u količini primene od 0,5-0,75 l/ha (5-7,5 ml na 100 m2) uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2), tretiranjem u vreme pojave prvih larvi trećeg razvojnog stupnja;

2) Paprike i kupusa, za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini primene 0,5-0,75 l/ha (5-7,5 ml na 100 m2) uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2), tretiranjem na početku obrazovanja kolonija lisnih vaši;

3) Jabuke, za suzbijanje zelene vaši (Aphis pomi) u količini primene 0,6 – 0,75 l/ha (5-7,5 ml na 100 m2) uz utrošak vode 1000 l/ha (10 l na 100 m2), tretiranjem na početku obrazovanja kolonija lisnih vaši;

4) Šećerne repe, za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) i sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticollis) u količini primene 0,4-0,5 l/ha tretiranjem na početku pojave imaga – odraslih jedinki, uz utrošak vode 200-400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je dvaput.

Razmak između dva tretmana je 14 dana.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
krompir, kupus i jabuka 14 dana; paprika 3 dana; šećerna repa – obezbeđena vremenom primene.
NAPOMENE:
– zbog izvrsne sistemičnosti tiakloprida, preparat se ravnomerno raspoređuje u biljci te i u malim količinama (dozama) primene pruža dugotrajnu zaštitu. Zato se i preporučuje posebno za prve tretmane u vegetaciji.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories