RIZOL ZA GRAŠAK

Rizol za grašak je mikrobiološko đubrivo za inokulaciju semena graška.

Rizol za grašak sadrži efektivne sojeve simbioznih azotofiksatora Rhizobium legominosarum bv. viciae, asocijativne azotofiksatore i stimulatore  rasta koji obrazuju kvržice u korenu graška nanete na specijalne nosače u tečnom stanju. Simbiozni azotofiksatori  preko korenskih dlačica dospevaju u unutrašnjost korena, gde se ubrzano dele, usled čega se formira kvržica u kojoj  ove bakterije fiksiraju azot.

Proizvod sadrži zemljišne bakterije:


  1. AZOTOFIKSATORE (simbiozne i asocijativne)–min 109cfu/cm 3
  2. STIMULATORE RASTA –min 107cfu/cm 3

RIZOL ZA GRAŠAK (200 ml) sipati u 100 – 250 ml vode ili Slavol-a S i ostaviti da se prosuši na vazduhu i sejati. Sadržaj boce od 200 ml je dovoljan za hektarsku normu semena. Tretman semena se može izvesti nekoliko dana pre setve.  Rizol za grašak se može mešati sa pesticidima za doradu semena. Preporučuje se prskanje Slavolom u fazi kada biljka obrazuje prva dva para trolistaka pa sve do faze obrazovanja mahuna.


  Podeli

BIOFERTILIZACIJA ZA TRETMAN SEMENA SIMBIOZNIM AZOTOFIKSATORIMA

AZOTOFIKSACIJA je proces prevođenja atmosferskog azota iz atmosfere koji je nepristupačan u pristupačne(NH4)kojeg mogu da koriste svi ostali organizmi na Zemlji.Azot kojeg ima u atmosferi oko 78% postaje dostupan ostalom živom svetu zahvaljujući azotofiksatorima, mikoorganizmima koji jedino mogu da koriste gasoviti azot iz atmosfere i da ga prevedu u amonijak.

SIMBIOZNI AZOTOFIKSATORI su bakterije koje obrazuju kvržice u korenu leguminoznih biljaka(soja, lucerka, grašak, pasulj, detelina i sl.)gde obavljaju azotofiksaciju.Ove bakterije su strogo specifične za određenu biljnu vrstu tako da jedna vrsta  bakterija obrazuje kvržice samo na(jednoj)odgovarajućoj biljnoj vrsti.Između bakterije i biljke uspostavljaja se simbioza-oblik zajednice u kojoj bakterije direktno predaju pristupačan azot biljkama, dok biljke snabdevaju bakterijama asimilativima(hranljivim materijama koje je stvorila u procesu fotosinteze).

Primenom biofertilizatora koji sadrže odgovarajuće simbiozne azotofiksatore tj.nanošenjem ovih bakterija na seme leguminoznih biljaka pospešuje se obražovanje kvržica u korenu.

Bakterije simbiozni azotofiksatori preko korenskih dlačica dospevaju u unutrašnjost korena(parenhima)gde počinju ubrzano da se dele,usled čega se formira kvržica u kojoj ove bakterije fiksiraju azot.

Osim simbioznih azotofiksatora ovi preparati sadrže i asocijattivne azotofiksatore i fosfomineralizatore koji nakon primene biofertilizatora naseljavaju površinu korena.

Pospešeno formiranje kvržica u korenu;

– Veću klijavost semena, energiju klijanja, snagu nicanja;

– Bolji rast i razvoj korenovog sistema i nadzemnog dela biljke;

– Poboljšanu ishranu biljaka N, P, i K.

– Veći prinos

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories