Saracen Max – Herbicid

KLASA: Herbicidi

AKTIVNA MATERIJA: Tribenuron-metil 600 g/kg + florasulam 200 g/kg

FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (WG)

PROIZVOĐAČ: Cheminova


  Podeli

 

PRIMENA: Saracen Max je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova. Koristi se u usevu pšenice, kada je pšenica u fazi od drugog lista do pojave lista zastavičara (faze 12-39 BBCH skale), a korovi u fazi razvijena 2-4 lista u količini primene od 25 g/ha (0,25 g na 100 m²).

SPEKTAR DELOVANJA: Saracen Max je uspešan u suzbijanju sledećih širokolisnih korovskih vrsti: vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), divlja broćika (Galium aparine), broćika obična (Galium molugo), mrtva kopriva (Lamium purpureum), bulka obična (Papaver rhoeas), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), kostriš obični (Senecio vernalis), čestoslavica persijska (Convolvulus arvensis), poponac (Veronica hederifolia), kamilica bezmirisna (Matricaria indora).

MEHANIZAM DELOVANJA: Ovaj herbicid je smeša dve aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama, ali imaju isti mehanizam delovanja. Tribenuron-metil pripada sulfonilureama, i apsorbuje se preko lista a florasulam triazolopirimidinima i apsorbuje se preko korena. Oni dovode do inhibicije aktivnosti enzima acetolaktat-sintetaze (ALS), što dovodi do zaustavljanja procesa sinteze esencijalnih aminokiselina leucin, valin i izoleucin. Posledica ove inhibicije je zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka

NAPOMENE: Preparat se koristi uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 L na 100 m²). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Ukoliko dođe do presejavanja parcele ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama, 30 dana nakon primene preparata, mogu se ponovo sejati strna žita, kukuruz i suncokret tolerantan na tribenuron metil.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene u pšenici (OVP).

PAKOVANJE: 25 g i 100 g

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories