SEM. PŠENICA NS NATAŠA

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: dobra
 • Visina stabla: 70–85 cm
 • Vreme stasavanja: rana sorta
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra

  Podeli

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 37–40 g
 • Hektolitarska masa: 79–81 kg
 • Sadržaj proteina: 12–14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 27–30%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1
 • Broj padanja: 270–290 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Optimalna gustina setve 600 kl. zrna/m2
 • Može se sejati od oktobra do početka marta
 • Veoma adaptabilna i može se sejati na svim geografskim širinama gde uspeva jara pšenica
 • U jesenjoj setvi može ostvariti prinose preko 8 t/ha, a u prolećnoj setvi preko 6 t/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories