Stroby DF – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 500 g/kg Kresoksim-metil

Formulacija: vodotopive granule (WG)

Proizvođač: BASF


  Podeli

Primenjuje se u zasadima :

  1. Jabuke, za suzbijanje čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), i to za visinu krošnje 2 m: 150 g/ha (1,5 g na 100 m2), a za visinu krošnje 3 m: 200 g/ha (2 g na 100 m2). Preparat u jabuci treba primeniti pre ostvarivanja uslova za askosporne zaraze, tokom trajanja perioda primarnih infekcija (faze 01-72 BBCH-skale). Može se primeniti u kombinaciji sa preparatom Delan 700-WG, i to: 0,05% Delan 700-WG + 0,02% Stroby- DF ( 5mL + 2 mL u 10 L vode)
  2. Vinove loze, za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator)200 g/ha (2 g na 100 m2), i to pre cvetanja (faze 11-19 BBCH-skale) i posle cvetanja (faze 71-79 BBCH-skale).Utrošak vode : u jabuci 1.000 – 1.500 l/ha (10 – 15 l na 100m2),a u vinovoj lozi 1.000 l/ha(10 l na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine na istoj površini: Tri do četiri puta u toku godine, sa intervalom između dva tretiranja 10-14 dana.

Strobilurini su pokazali niz izvanrednih svojstava i zato ih naročito treba zaštititi od pojave rezistentnosti da bi preparat što više vremena mogao da služi na korist i zadovoljstvo poljoprivrednika. U tom cilju predviđena su sledeća pravila

1. Strobilurine treba primenjivati preventivno kad god je to moguće.

2. Strobilurine treba primenjivati isključivo u preporučenim dozama.

3. Strobilurini ne trebaju da učestvuju sa više od 30-50% od ukupnog broja tretmana u jednoj kulturi u jednoj vegetaciji (broj tretmana strobilurinima treba da teži manjem broju tretmana ako je ukupan broj tretmana manji od osam u toku jedne vegetacije).

Napomene: U zasadu jabuke količina preparata se smanjuje za 30% ukoliko je visina krošnje manja od 3 m, odnosno povećava za 30% ako je visina krošnje veća od 3 m.

Mešanje sa drugim pesticidima: Ne sme se mešati sa preparatima na bazi malationa i hlorpirifosa. Moze se mesati sa preparatima na bazi ditianona, dimetoata, tebufenpirada,pirimetanila, proheksadion-kalcijuma

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories