VOLLEY 20 SP – Insekticid

Klasa:Insekticidi

Aktivna materija: acetamiprid 200 g/kg

Formulacija: vodorastvorljivo prašivo (SP)

Proizvođač:Willowood


  Podeli

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Preparat Volley 20 SP koristi se:
• u zasadu jabuke, za suzbijanje: jabukinog smotavca
(Cydia pomonella) i jabukine zelene lisne vaši (Aphis pomi) u koncentracijama: 0,0125-0,025% (1,25­2,5 g
u 10 l vode) za suzbijanje jabukinog smotavca, i 0,02- 0,025% (2­2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje vašiju.
• u zasadu vinove loze za suzbijanje žutog (Eupoecilia ambiguella) i pepeljastog (Lobesia botrana) grozdovog smotavca, u koncentraciji 0,025% (2,5 g u 10 lvode).
• u usevu krompira za suzbijanje krompirove zlatice(Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2-0,25 kg/ha (2,5 grama na 100 m²).
• u usevu kupusa za suzbijanje kupusove vaši (Brevicoryne brassicae) u količini 0,2-0,4 kg/ha (2­4 grama na100 m²)

•u usevu luka za suzbijanje lukovih muva (Delia antiqua i Napomyza gymnostoma) u količini 0,2-0,25 kg/ha (2­2,5 grama na 100 m²).

• u usevu paradajza u staklari za suzbijanje bele leptiraste vaši(Trialeurodes vaporariarum) u količini 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 grama na
100 m²).

Količina vode:
800-1000 l/ha za voće i vinovu lozu200- 400 l/ha za povrće

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories