Betsana Compact SC – Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Fenmedifam 80g/l + Desmedifam 80g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 5 l

Proizvođač: United Phosphorus Ltd., UK

Karenca: 91 dan

Plodored: ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa ili cvekla.

MDK(mg/kg): 0,05

Radna Karenca: do sušenja depozita (do 6 sati posle tretiranja)

Primena:


  Podeli
SEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 6,0 Jednokratno kada je repa u fazi 4 lista (faza 14 BBCH skale), a korovske vrste 2 – 4 lista
Šećerna repa 3,0 + 3,0 Dvokratno I tretman kada repa ima razvijena 2 – 4 lista, a većina korova u fazi 2 lista II tretman 7 do 10 dana kasnije
Šećerna repa 2,0 + 2,0 + 2,0 Trokratno I tretman kada su korovi u fazi kotiledona bez obzira na porast šećerne repe II i III tretman – u razmaku od 5 do 10 dana, a većina korovskih biljka u fazi kotiledona

DELOVANJE:

Betasana Compact predstavlja kombinaciju dve aktivne materije, Fenmedifam Desmedifam koje pripadaju grupi Karbamata. Desmedifam se apsorbuje folijarno ali ga odlikuje slaba transportabilnost floemom u druge delove biljke. Fenmedifam deluje inhibirajući transport elektrona u fotosistemu II.

SPEKTAR DELOVANJA
a) dobro suzbija jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obični (A. retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), lobodaobična (Artiplex patula), vijušac njivski(Bilderdykia convolvulus), tarčužak
obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum), tatula obična (Datura stramonium), konica obična (Galinsoga parviflora), bulka obična(Papaver rhoeas), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), rotkva divlja (Raphanis raphanistrum),
gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum),
jednogodišnji čistac (Stachys annua), obična mišjakinja (Stelaria media), boca
obična (Xanthium strumarium), čestoslavica persijska (Veronica persica).
b) zadovoljavajuća efikasnost u suzbijanju: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), kamilica obična (Matricaria chamomilla), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), broćike (Galium spp.), grahorice (Vicia spp.), štir bljutavi (A. blitoides).

PREPORUKE I NAPOMENE:
preparat ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C.
Može se mešati sa preparatima na bazi metamitrona, etofumesata i
triflusulfuron-metila i klopiralida. Tretiranje iz vazduhoplova nije
dozvoljeno. Utrošak vode je 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2).

MBT: 1/2/3 u zavisnosti od tretmana

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories