Piralis – Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 300 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket


  Podeli

Klasa:Herbicid

Aktivna materija:Klopiralid 100 g/l

Formulacija:SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje:300 ml, 1 l

Proizvođač:Agromarket

Karenca:OVP

Plodored:na tretiranim površinama, u jesen iste godine i u proleće naredne, ne sme se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva.

MDK(mg/kg):0,1 – šećerna repa, 0,5 uljana repica

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 0,6 – 1,2 l/ha Po nicanju useva šećerne repe
Uljana repica 0, 6-1, 0 l/ha (6-10 ml na 100 m²) – u odnosu na usev – posle nicanja, kada je usev od faze 2 lista pa do visine 10-15 cm(od faze 12-14 BBCH skale); – u odnosu na korove – palamida, od faze rozete do visine 10-15 cm; kamilica, u fazi 4-6 listova; ostali korovi u fazi 2-6 listova.

DELOVANJE: Piralis se usvaja lišćem i korenom, kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima i utiče na procese izduživanja i disanja ćelija što dovodi do nekroze tkiva biljke.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: Pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisifolia ), prstenak poljski (Anthemis arvensis ), smrduša (Bifora radians ), gorčika (Sonchus oleraceus ), tarčužak (Capsella bursa-pastoris ), tatula (Datura stramonium ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ), krstica obična (Senecio vulgaris ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), kereće grožđe (Solanum nigrum ), čičak (Xanthium strumarium ).
  • VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: palamida njivska (Cirsium arvense ).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

visokoefikasan na palamidu. Tretiranje izvesti kada je palamida od faze rozete do visine 10 do 15 cm, kamilica u fazi razvoja 4 do 6 listova, ostali korovi u fazi 2 do 6 listova. Sprečiti zanošenje kapi na susedne parcele pod suncokretom.

MBT: 1

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories