Skiff – Herbicid

KLASA: Herbicidi

AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid 100 g/L

FORMULACIJA: Koncentrovani rastvor (SL)

PROIZVOĐAČ:  C. National Chemical Construction Jiangsu Company


  Podeli

PRIMENA: Skiff je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu

  • kukuruza u količini primene od 0,6-1 l/ha preparata (6-10 ml / 100 m2), tretiranjem kada je usev kukuruza u fazi 2-4 lista (1214 BBCH skale), a korovi 2-6 listova, osim za palamidu (od faze rozete do 10-15 cm visine) i kamilicu (4-6 listova);
  • šećerne repe u količini primene od 0,6-1,2 l/ha (6-12 ml/100m2), tretiranjem kada je šećerna repa u fazi 2-4 lista (12-14 BBCH skale) a korovi u fazi od kotiledona do 6 listova).

SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat Skiff dobro suzbija: jednogodišnje širokolisne korove: prstenak poljski (Anthemis arvensis), ambroziju (Ambrosia artemisiifolia), smrduša obična (Bifora radians), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), različak njivski (Centaurea cyanus), tatula obična (Datura stramonium), dimnjača obična (Fumaria officinalis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), kamilica prava (Matricaria chamomilla), kokotac žuti (Melilothus officinalis), žablja trava (Senecio vulgaris), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika obična (Sonchus oleraceus), boca obična (Xanthium strumarium);
višegodišnje širokolisne korove: palamida njivska (Cirsium arvense);

Zadovoljavajuće suzbija: jednogodišnje širokolisne korove: prstenak titričasti (Anthemis cotula), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), mrkva divlja (Daucus carota), hudoletnica kanadska (Erigeron canadensis);
višegodišnje širokolisne korove: gorčika rapava (Sonchus asper), konjsko kopito (Tusilago farfara), grahorica ptičija (Vicia cracca).

MEHANIZAM DELOVANJA: Ovo je hormonski herbicid, auksinskog tipa i ispoljava delovanje kao regulator rasta.

NAPOMENE: Preparat Skiff se ne sme koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode.

Utrošak vode je 200-400 l/ha (2-4 L / 100 m2). Na tretiranim površinama u jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva.

Može se mešati sa preparatima na bazi 2,4-D, MCPA, mekopropa, dihlorpropa, fluroksipira, triklopira, bromoksinila.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene (OVP) u usevu kukuruza.

PAKOVANJE: 1 L

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories