CRYSTAL® 250 SC – Fungicid

Klasa: Fungicidi

žAktivna materija: Kvinoksifen 250 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač: Dow

Product Description

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze

Njegovo delovanje je izrazito preventivno, tj. sprečava zarazu vinove
loze pepelnicom, sa ograničenim kurativnim delovanjem.

Crystal 250 SC je izuzetno efkasan i pri nižim temperaturama, pa se može primeniti i tokom hladnijih dana. Pored toga, nije agresivan pri višim temperaturama i ne uzrokuje oštećenja (nije ftotoksičan).
Crystal 250 SC nije štetan za korisnu entomofaunu, pa je zatojako pogodan u sistemu integralne zaštite.

Primena:
Crystal® 250 SC se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji 0,015 – 0,02% (1,5 ­ 2 ml u 10 l vode), preventivno, pre pojave pepelnice, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma.
Najbolji učinak se postiže primenom Crystal 250 SC u blok tretmanu (najviše 3 puta), i to prvi put krajem cvetanja i nastavi sa primenom svakih 7 – 10, odnosno 10 – 12 dana, zavisno od količine primene i jačina napada.
Maksimalan broj tretiranja: U toku jedne godine, na istoj površini, može se primeniti četiri puta.

Karenca: 21 dan

Pakovanje: 100 ml, 1 l