Antracol 70 WP – Fungicid

Kontaktni, preventivni fungicid za suzbijanje plamenjače

Primena:

Vinova loza

Krompir

Duvan

Jabuka

Kruška

Paradajz

Luk

Količina primene: 2-2,5 kg/ha

Preventivno, pre ostvarivanja infekcije


  Podeli
Antracol WP-70 je kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova, crne pegavosti i sive truleži.
AKTIVNA MATERIJA: propineb 700 g/kg
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: kvašljivi prašak – WP
Pakovanje
20 g  100 x 20 g200 g  50 x 200 g500 g  20 x 500 g1 kg  10 x 1 kgBayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda
Usev/zasad u kome se primenjuje: JABUKA, KRUŠKA, VINOVA LOZA, HMELJ, KROMPIR, PARADAJZ, LUK, DUVAN, LALE
NAČIN DELOVANJA:
Antracol 70-WP, fungicid iz grupe ditiokarbamata, deluje preventivno na prouzrokovače bolesti. Ne postoji mogućnost razvijanja rezistencije.

Pored zaštite preparatom Antracol 70-WP, gajenoj biljci se pruža mogućnost iskorišćenja cinka prisutnog u formulaciji. Prilikom tretmana u koncentraciji primene od 0,2%, 315 g cinka/ha je dostupno biljkama. Pojava intenzivno zelene boje lišća je rezultat iskorišćenja cinka kao mikroelementa od strane biljke.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Antracol 70-WP se koristi u zasadu:

1) Jabuka, za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije; utrošak vode 600-1000 l/ha (6 – 10 l na 100 m2); broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini;

2) Krušaka, za suzbijanje čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia pirina) u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije; utrošak vode od 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2); broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini;

3) Vinove loze, za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije; utrošak vode 600-1000 l/ha (6 – 10 l na 100 m2); broj tretiranja u toku godine nije ograničen, po potrebi;

4) Hmelja, za suzbijanje plamenjače (Pseudoperonospora humuli), u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), vreme primene je samo do početka cvetanja, preventivno, pre ostvarene infekcije; utrošak vode 600 – 1000 l/ha (6–10 l na 100 m2); broj tretiranja u toku godine nije ograničen, po potrebi;

5) Krompira, za suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani), u količini 1,5-1,8 kg/ha (15-18 g na 100 m2), vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije; utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2); broj tretiranja u toku godine nije ograničen, po potrebi;

6) Paradajza, za suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani), u količini 2-2,5 kg/ha (20-25 g na 100 m2), vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije; utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2); broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini;

7) Luka, za suzbijanje plamenjače (Peronospora destructor), u količini 2-2,5 kg/ha (20-25 g na 100 m2), vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije; utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2); broj tretiranja u toku godine je dva puta na istoj površini;

8) Duvana za suzbijanje plamenjače (Peronospora tabacina), u količini 1-2 kg/ha (10-20 g na 100 m2), vreme primene je preventivno; utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2); broj tretiranja u toku godine nije ograničen;

9) Lala, za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea), u količini 3-4 kg/ha (30-40 g na 100 m2), vreme primene je preventivno, pre ostvarene infekcije; utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2); broj tretiranja u toku godine nije ograničen.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
hmelj – obezbeđena vremenom primene; krompir, paradajz, luk – 14 dana; jabučasto voće, stone sorte vinove loze, duvan – 21 dan; vinske sorte vinove loze – 42 dana.
MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA
Antracol se može mešati sa:

– preparatima na bazi bakar-oksihlorida i iprovalikarba

– WP – formulacijama preparata

 

Antracol se ne sme mešati sa:

– EC – formulacijama preparata

– Bordovskom čorbom

– jako alkalnim i kiselim preparatima

 

Pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories