Niveral – Fungicid

Kontakti fungicid sa preventivnim delovanjem

Primena: 

Krompir: plamenjača 0,3-0,4 l/ha

Jabuka: V.inaequalis 0,75 l/ha (0,25 l/m visine)

Druge primene:

Plamenjača u jagodi, malini 1-1,5 l/ha.

Alternaria, Helmithosporium na kupusnjačama

Napomena:

Ima izvesna akaricidna i baktericidna svojstva


  Podeli
Kategorija:Fungicidi
Aktivna materija:Fluazinam 500 g/l
Formulacija:Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti:29
Pakovanje:50 ml i 1 L
Proizvođač:Chemical Agrosava

Karenca:
Krompir – 7 dana
Jabuka – 60 dana

Kontaktni folijarni fungicid sa preventivnim delovanjem

KROMPIR: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) u količini 0,3-0,4 l/ha (3-4 ml na 100 m²).
Vreme primene: preventivno, pre sticanja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja.
Primenjuje se folijarno, traktorskim prskalicama uz utrošak vode 200-400 l/ha.

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u količini od 0,75 l/ha, odnosno 0,25 l/m visine krošnje, uz utrošak vode 600-1.000 l/ha.
Vreme primene: primenjuje se preventivno, tokom perioda primarnih zaraza, a pre sticanja uslova za zarazu ili pre kiše (faze 51-77 BBCH skale).
U intenzivnoj proizvodnji jabuke, Niveral se redovno uključuje u programe zaštite, jer u kombinaciji sa triazolima ispoljava izuzetno delovanje u suzbijanju Venturia inaequalis i Alternaria spp., a ima i izvesno delovanje na fitofagne grinje.

Mogućnost druge primene

MALINA I JAGODA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače maline (Phythophthora fragariae var. rubi) i jagode (Phytophthora fragariae) u količini 1-1,5 l na 2.000 l vode. Rastvor preparata zaliva se u širini od 1 m, odnosno 0,5 m sa svake strane reda.
Vreme primene: fluazinam se koristi u proleće, u početku vegetacije ili čim se registruju prvi simptomi na nadzemnom delu jagode ili maline.

Niveral se koristi na bostanu za suzbijanje Alternaria spp., Helminthosporium spp. i Colletotrichum spp., na kupusnjačama za suzbijanje kile kupusa (Plasmodiophora brassicae), na šećernoj repi za suzbijanje gljive Polymixa betae, koja prenosi viruse prouzrokovače rizomanije.
Zbog delovanja na zoospore, preparat se uspešno koristi za dezinfekciju sadnica od plamenjače korena jabuke (Phythophora cactorum) potapanjem u rastvor preparata pre sadnje.
Niveral ima široku primenu u zaštiti od bolesti lukovica cveća, tretiranjem, odnosno potapanjem u trajanju od 15 minuta u koncentraciji od 0,5% (selektivan je za većinu vrsta cveća, izuzev za narcis).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Niveral se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Međutim, pre svake primene trebalo bi proveriti kompatibilnost mešanja.

Niveral je preventivni fungicid koji se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Fluazinam, aktivna materija preparata Niveral, prema mehanizmu delovanja, pripada grupi prekidača oksidativne fosfoliracije. Fluazinam deluje na više mesta u ćeliji patogena, inhibira razviće nekoliko faza razvoja plamenjača i gljiva, uključujući i klijanje i formiranje infekcione strukture i pokretljivost zoospora. Niveral ima izvesna akaricidna i baktericidna svojstva.

NEŽELJENI EFEKTI

Niveral se ne koristi za zaštitu bilja u zatvorenom prostoru, jer aktivna materija fluazinam ima izvesnu gasnu fazu. Prilikom primene preparata pridržavati se propisanih mera zaštite, posebno zaštite očiju.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories