Odeon -Fungicid

Nesistemični fungicid sa protektnivnim i kuratinim delovanjem

Primena: 

Jabuka: za suzbijanje V.inaequalis 1,5-1,8 kg/ha

Breskva: za suzbijanje T.deformans 2-3 kg/ha

po pojavi zelene tačke

Šećerna repa: Cercospora 1,3-1,8 kg/ha

Crni luk: plamanjača 1,2-1,5 kg/ha

Celer: siva pegavost 2 kg/ha

Mrkva: sivo-mrka pegavost 2 kg/ha

Paradajz: crna pegavost 2 kg/ha

Krastavac: plamenjača, 2 kg/ha


  Podeli

Kategorija:Fungicidi
Aktivna materija:Hlorotalonil 825 g/kg
Formulacija:Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti:M5
Pakovanje:1 kg
Proizvođač:Adama
Karenca:
Jabuka – 21 dan
Krastavac i paradajz – 7 dana
Šećerna repa, crni luk, celer, šargarepa i breskva – obezbeđena vremenom primene
Primena
Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u količini 1,5–1,8 kg/ha.
Vreme primene: tretiranjem tokom perioda primarnih zaraza.

BRESKVA: za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans) u količini 2–3 kg/ha.
Vreme primene: tretiranjem u toku mirovanja vegetacije, a pre sticanja uslova za zaražavanje.

ŠEĆERNA REPA: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola) u količini 1,3–1,8 kg/ha.
Vreme primene: prvi tretman izvršiti preventivno ili na početku pojave simptoma. Naredna tretiranja sprovoditi u zavisnosti od uslova za dalje širenje oboljenja.

CRNI LUK: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Peronospora destructor) u količini 1,2-1,5 kg/ha.

CELER: za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti (Septoria apiicola) u količini od 2 kg/ha.

ŠARGAREPA: za suzbijanje prouzrokovača sivomrke pegavosti (Cercospora carotae) u količini od 2 kg/ha.

PARADAJZ: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u količini od 2 kg/ha.

KRASTAVAC: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u količini od 2 kg/ha.
Vreme primene: preventivno.
Karakteristike
Odeon® je kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, koji je veoma dobar u antirezistentnoj strategiji u kombinaciji sa sistemičnim fungicidima zbog sprečavanja pojave rezistentnosti. Izuzetno je otporan na spiranje kišom (ni 200 mm padavina ga ne spira), pa se može primenjivati i po veoma vlažnom vremenu.

NAPOMENA

U zasadu jabuke i usevu šećerne repe može se koristiti maksimalno 3 puta u toku iste godine, a u zasadu breskve i usevu crnog luka, celera, šargarepe, paradajza i krastavca može se koristiti 4 puta. U zasadu jabuke i breskve koristi se uz utrošak vode od 1.000 l/ha, dok se u ostalim usevima koristi uz utrošak vode 200–400 l/ha.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories