Duofen Plus – Fungicid

Sistemični folijarni fungicid sa prevetivnim i kurativnim delovanjem

Primena:

Pšenica i ječam: Za suzbijanje prourokovača pepelnice, rđe, sive pegavosti lista i klasa i paleži klasa

Može se primenjivati 2 puta tokom godine.


  Podeli
Kategorija: Fungicidi
Aktivna materija: Tiofanat-metil 175 g/l + difenokonazol 125 g/l
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: Tiofanat-metil 1+ difenokonazol 3
Pakovanje: 250 ml i 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava
Karenca Pšenica – 42 dana

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

PŠENICA I JEČAM: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici, Septoria nodorum) i paleži klasa (Fusarium spp.), u količini od 1,5 l/ha.
Vreme primene: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe i sive pegavosti lista primenjuje se po pojavi prvih simptoma, a za suzbijanje prouzrokovača truleži klasa primenjuje se preventivno, u vreme klasanja i početka cvetanja (59-61 BBCH skale).
Preparat se u toku godine može primeniti dva puta na istoj površini.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Duofen plus se može mešati sa triazolima i jedinjenjima istog mehanizma delovanja. Ne mešati sa preparatima na bazi bakra.

Duofen plus je fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe, sive pegavosti lista i klasa pšenice i paleži klasa pšenice.
Duofen plus je kombinacija dve aktivne materije sa dva mehanizma delovanja: tiofanat-metil, koji inhibira deobu ćelija, i difenokonazol koji inhibira sintezu ergosterola koji imaju sve gljive, što mu daje osobine fungicida širokog spektra delovanja.
Iz ovih razloga preparat se, pored pšenice, može koristiti na velikom broju useva, a posebno kod povrća za suzbijanje Fusarium spp., ali i mnogih drugih bolesti koje se javljaju u toku proizvodnje

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories