Camix 560 SE – Herbicid

Klasa : Herbicid

Aktivna materija: 500 g/l S-metolahlor + 60 g/l Mezotrion
Formulacija:  Suspo-emulzija (SE)
Proizvođač: Sygenta

  Podeli
Formulacija: Suspo-emulzija (SE)

Primena: -Može se primeniti nakon setve, a pre nicanja kukuruza u količini 2-2,8 l/ha ili nakon nicanja kukuruza, do faze kada biljke imaju 2-3 lista u količini 2 -2,5 l/ha. Najbolje delovanje na korove je tokom njihovog nicanja ili kada su travni korovi do 2 lista a širokolisni do 4 lista.

Preporuke:

Camix 560 SE se može koristiti u merkantilnom i silažnom kukuruzu. Potrebno je proveriti osetljivost kukuruza šećerca i kokičara pre primene. Prilikom primene paziti da ne dođe do preklapanja zahvata prskalice, i usled toga deponovanja veće količine mezotriona od preporučene.

Mehanizam i način delovanja a.m.: Inhibira ćelijsku deobu. Inhibira i proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Selektivni je herbicid. Biljke ga usvajaju predominantno hipokotilom i izdankom, a donekle i korenom. Kretanje u biljci je veoma ograničeno (ksilemom).

Karenca a.m.: 70 dana silažni kukuruz OVP merkantilni kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa.

Radna karenca a.m.:

HRAC klasifikacija a.m.: K3

Organska: Ne

Napomena:
– Ne sme se koristiti na izrazito lakim, peskovitim zemljištima (> 1 % humusa), kraškim poljima i zemljištima čija je pH > 5,5
– Ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama, se najmanje 6 meseci posle primene, ne smeju sejati jara žita i ostali uskolisni usevi.
– Može biti fitotoksičan za šećernu repu ukoliko odmah nakon tretiranja nastupe nepovoljni vremenski uslovi (hladno i vlažno ili izrazito suvo vreme) za razvoj šećerne repe. Fitotoksičnost se manifestuje zastojem u porastu useva.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories