Sirius – Totalni (neselektivni) herbicid – Desikator

Neselektivni kontaktni herbicid sa neznatnim sistemičnim delovanjem za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korva

Desikacija:

Suncokreta i uljane repice u fazi zrenja, soja u fazi zrenja (30% listova opalo), krompir za uništavanje cime krompira i kod semenske lucerke u količini 2,5-3,5 l/ha

Voćnjaci i vinogradi: 4-5 l/ha


  Podeli
Kategorija: Herbicidi
Aktivna materija: Glufosinat-amonijum 150 g/l
Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)
Klasifikacija rezistentnosti: H10
Pakovanje: 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava
Karenca:
Voće i vinova loza – 21 dan
Desikacija – obezbeđena vremenom primene

Neselektivni kontaktni herbicid sa neznatnim sistemičnim delovanjem za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova

JABUKA I VINOVA LOZA:

  • za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u količini 4-5 l/ha;
  • u split-aplikaciji u količini 5 + 5 l/ha.

KANALI ZA ODVODNJAVANJE I NAVODNJAVANJE: za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u količini od 4,5 l/ha.

DESIKACIJA KOD SUNCOKRETA, ULJANE REPICE, SOJE I KROMPIRA: u količini 2,5-3,5 l/ha.
Vreme primene:
Suncokret i uljana repica – desikacija u fazi zrenja.
Soja – u fazi zrenja kada je 30% listova opalo.
Krompir – za uništavanje cime pred vađenje.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Sirius se ne meša sa drugim preparatima.

Sirius sprečava aktivnost glutamin sintetaze i na taj način izaziva akumulaciju amonijaka u biljkama, što dovodi do razaranja ćelije i direktnog sprečavanja fotosinteze I i II.
U zavisnosti od količine primene, efikasan je na jednogodišnje i višegodišnje korove. Takođe, koristi se i kao desikant cime krompira: u semenskoj lucerki, suncokretu, soji i uljanoj repici. Poseduje izvesno delovanje preko zemljišta, pa se ne preporučuje primena u industrijskoj paprici. Usvaja se uglavnom zelenim delovima biljke, dok je usvajanje preko korena vrlo slabo. Hloroza tretiranih biljaka uočava se posle 3-5 dana, a potpuno sušenje biljaka za 7-10 dana.
Brzina ispoljavanja simptoma zavisi od jačine svetlosti, relativne vlažnosti i vlažnosti zemljišta.

FITOTOKSIČNOST

Sprečiti zanošenje na zelene delove gajenih biljaka, osim kod desikacije

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories