Tipofen 300 – Herbicid

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe

Primena: 

Šećerna repa: 0,2-0,4 l/ha posle nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi 2-4 lista (12-14 BBCH)

Mogućnost mešanja:

Korisiti se sam i ne treba ga mešati sa drugim preparatima. Može se mešati sa preparatima na bazi: fenmedifama, desmedifama, etofumesata i metamitrona.


  Podeli
Kategorija: Herbicidi
Aktivna materija: Klopiralid 300 g/l
Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)
Klasifikacija rezistentnosti: 0
Pakovanje: 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca:
Šećerna repa – obezbeđena vremenom primene

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe

ŠEĆERNA REPA: u količini 0,2-0,4 l/ha.
Vreme primene: posle nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi 2-4 lista (faza 12-14 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova.

Mogućnost druge primene

Klopiralid, aktivna materija u preparatu Tipofen 300, primenjuje se i u usevima:

PŠENICA I JEČAM: u količini 0,3-0,4 l/ha.
Vreme primene: posle nicanja useva.

KUKURUZ: u količini 0,2-0,3 l/ha.
Vreme primene: u fazi razvoja 2-4 lista kukuruza.

ULJANA REPICA: u količini 0,2-0,3 l/ha.
Vreme primene: kada je usev u fazi razvoja od 2 lista pa do visine od 15 cm.

CRNI LUK IZ SEMENA I ARPADŽIKA: u količini 0,4-0,5 l/ha.
Vreme primene: posle nicanja, odnosno rasađivanja.

PRAZILUK: u količini 0,4-0,5 l/ha.
Vreme primene: posle rasađivanja.

Tipofen 300 je efikasan na korove: ambrozija (Ambrosia arte misiifolia), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), vijušac (Bilderdykia convolvulus), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), palamida (Cirsium arvense), obična dimnjača (Fumaria officinalis), tatula (Datura stramonium), kereće grožđe (Solanum nigurum), čičak (Xantium strumarium), gorčika (Sonchus oleraceus), samonikli suncokret (Helianthus annuus) i njivski različak (Centaurea cyanus).
Slabije deluje na korove kao što su: štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium spp.), poponac (Convolvulus arvensis), dvornik (Polygonum spp.), gorušica (Sinapis arvensis), jednogodišnji čistac (Stachys annua) i mišjakinja (Stellaria media).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Tipofen 300 se pre svega koristi sam i ne treba ga mešati sa drugim preparatima. Međutim, u usevu šećerne repe može se mešati sa preparatima na bazi: fenmedifama, desmedifama, etofumesata i metamitrona (Korida).

Tipofen 300 je selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe. Usvaja se lišćem i korenom, nakuplja se u meristemu i utiče na izduživanje ćelije i respiraciju, što dovodi do potpunog sušenja biljaka u narednih nekoliko dana. Specifikum je za korove iz familije glavočika.

FITOTOKSIČNOST

Može biti fitotoksičan na: lucerku, salatu, grašak i mrkvu kao naredne useve u plodoredu ukoliko se seju u jesen iste godine na tretiranim površinama. Potrebno je sprečiti zanošenje na susedne useve, naročito ako su osetljivi na klopiralid. U jesen iste godine mogu se sejati: ozima pšenica, ozimi ječam, ovas, raž i uljana repica, 18 meseci nakon primene mogu se sejati (saditi): grašak, paprika, paradajz, pasulj i krompir. Primenjuje se jednom u toku godine na istoj površini

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories