Maton – Herbicid

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova

Primena:

Kukuruz: 0,5-0,8 l/ha, kada je kukuruz u fazi3-5 listova

Pšenica: 0,8-1,2 l/ha, od sredine bokorenja do početka vlatanja

Mogućnost mešanja:

U kukuruzu sa preparatima: NIKOSAV i ZEAZIN

U pšenici sa preparatima: STRABON i AMANET

 


  Podeli
Kategorija:
Herbicid
Aktivna materija: 2,4 D (čiste kiseline 600 g/l)
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti: 0
Pakovanje: 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca: Obezbeđena vremenom primene

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova

PŠENICA: u količini 0,8-1,2 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem od sredine bokorenja pa do početka vlatanja (faze 25-30 BBCH skale).

KUKURUZ: u količini 0,5-0,8 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem kada kukuruz razvije 3-5 listova (faze 13-15 BBCH skale).

Maton dobro suzbija korove: štir (Amaranthus sp.), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), divlja loboda (Atriplex patula), hoću-neću (Capsella bursa pastoris), pepeljuga (Chenopodium sp.), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), obični dvornik (Polygonum persicaria), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušica (Sinapis arvensis), mlečika (Sonchus arvensis), kravlja trava (Thlaspi arvense), čičak (Xanthium strumarium) i dr.
Zadovoljavajuće deluje na korove kao što su: tatula (Datura stramonium) i bulka (Papaver rhoeas).
Nije efikasan na korove: smrduša (Bifora radians), divlji broć (Galium aparine), vrste iz roda kamilice (Matricaria sp.), pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stelaria media) i dr.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja u pšenici Maton se može mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Strabon), MCPA, MCPP, klopiralida (Tipofen 300), dihlorpropa, florasulama i bromoksinila, a u kukuruzu sa preparatima na bazi dikambe (Colloseum), terbutilazina (Zeazin), nikosulfurona (Nikosav) i rimsulfurona.

Maton je selektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu. Osetljive biljke usvajaju preparat preko lista i zelenih delova stabla, a odatle se transportuje do meristemskih tkiva, gde izaziva poremećaj u deobi ćelija.
Simptomi delovanja Matona uočavaju se sat vremena posle tretiranja, i to su uvijanje lista i stabla, zadebljanja u predelu nodusa i pucanje stabla. Blage hloroze u predelu meristema uočavaju se za nekoliko dana, a potpuno sušenje biljaka nastaje tek za 2-3 nedelje.

FITOTOKSIČNOST

Maton primenjen prema uputstvu nije fitotoksičan za pšenicu i kukuruz. Maton je fitotoksičan za većinu širokolisnih gajenih biljaka, pa prilikom tretiranja treba sprečiti dospevanje preparata na te biljke. Ne primenjivati ga na temperaturama ispod 5°C

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories