Telus – Herbicid

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova

Primena: 

Kukuruz, soja i šećerna repa: 1,4-1,5 l/ha

Suncoket: 1-1,2 l/ha

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa preparatima: Zeazin, Sencor WG-70


  Podeli
Kategorija: Herbicidi
Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti: K3
Pakovanje: 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i širokolisnih korova

KUKURUZ, SOJA I ŠEĆERNA REPA:

  • u količini od 1,4 l/ha na zemljištima (1,5-3% humusa);
  • u količini od 1,5 l/ha na jako humoznim zemljištima (3-5% humusa).

SUNCOKRET:

  • u količini od 1 l/ha na zemljištima (1,5-3% humusa);
  • u količini od 1,2 l/ha na jako humoznim zemljištima (3-5% humusa).

Vreme primene: posle setve, a pre nicanja.

Telus dobro suzbija jednogodišnje travne korove kao što su: sirak iz semena (Sorghum halepense), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), mali muhar (Setaria spp.), svračica (Digitaria sanguinalis) i klasača (Bromus mollis).
U znatnoj meri redukuje zakorovljenost jednogodišnjim širokolisnim vrstama kao što su: štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), tušt (Portulaca oleracea), pomoćnica (Solanum nigrum) i čičak (Xanthium strumarium).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Telus se radi proširenja spektra delovanja, pre svega na širokolisne korove, u kukuruzu može kombinovati sa 1-1,5 l/ha preparata na bazi terbutilazina (Zeazin).

Telus je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u: kukuruzu, soji, suncokretu i šećernoj repi, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova. Kao i kod drugih zemljišnih herbicida, i Telus za aktivaciju zahteva kišu. Na vlažnom zemljištu dovoljno je i 10 l/m2 kiše, a ako je sredstvo primenjeno na suvom zemljištu, neophodno je 15 l/m2 za dobru efikasnost na korove. Ukoliko kiša izostane u dužem periodu (2-4 nedelje), herbicidni efekat se znatno smanjuje.
Telus se apsorbuje prilikom klijanja (koleoptilom kod travnih, hipokotilom i epikotilom kod širokolisnih korova). Kod travnih korova sprečava normalan razvoj lista, a kod širokolisnih korova dolazi do skupljanja i naboravanja korova sa skraćenim nervima. Apsorbuje se i korenom. Posle apsorpcije korenom translocira se akropetalno u stablo sa primarnom akumulacijom u vegetativnim, a manje u generativnim delovima.

FITOTOKSIČNOST

Ako se primeni u skladu sa uputstvom za upotrebu, preparat Telus nije fitotoksičan. Do slabih fitotoksičnih efekata može doći na slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i zemljištima čiji je pH <5,5.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories