CHAMP DP – Fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: bakar hidroksid 655 g/kg

Formulacija:vododisperzibilne granule (WG)

Proizvođač: Nufarm


  Podeli

Kontaktni fungicid za preventivnu zaštitu od prouzrokovačan bolesti tipa plamenjača i pegavosti u usevima paradajza, paprike, krompira i zasadu vinove loze

Primena:
• u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjačevinove loze (Plasmopara viticola) u količini od 2 kg/ha
• u usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjačekrompira (Phytophthora infestans) u količini od 2 kg/ha
• u usevu paradajza za suzbijanje plamenjače(Phytophtora infestans) u količini od 2 kg/ha
• u usevu paprike za suzbijanje bakterioze (Xanthomonas euvesicatoria) u količini od 2 kg/ha
• u usevu šećerne repe za suzbijanje Cercospora Beticola u količini od 2 kg/ha

Tretiranja se obavljaju neposredno pre sticanja uslova zaostvarenje zaraze, prema preporukama prognozno izve­štajne službe, a najkasnije po pojavi prvih simptoma zaraze.

Utrošak vode:
200-400 l/ha za krompir, paradajz i papriku
600-1000 lit/ha za vinovu lozu
Karenca:
7 dana za krompir, paradajz i papriku
28 dana za vinovu lozu
Pakovanje: 1 kg ; 200 g ; 20 g

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories