Combo Ultra  – Fungicid

KLASA: Fungicidi

AKTIVNA MATERIJA: Epoksikonazol 187±11,22 g/l + Tiofanat-metil 310±15,5 g/l

FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

PROIZVOĐAČ:  Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, PR China


  Podeli

PRIMENA: Combo ultra je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Koristi se:

U usevu pšenice – za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice (Blumeria graminis), od vlatanja do početka klasanja (faze BBCH 30-51 skale) i fuzarioze klasa pšenice (Fusarium), tretiranjem od kraja klasanja do punog cvetanja (faze BBCH 59-65 skale)

U usevu šećerne repe – za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja.
Tretiranje se vrši sa zemlje folijarno, prskanjem i orošavanjem u količini primene 0,4-0,6 l/ha (4-6 ml na 100 m²) uz utrošak vode od  400 L/ha (4 L/100 m²).

MEHANIZAM DELOVANJA: Epoksikonazol pripada hemijskoj grupi triazola, a prema mehanizmu delovanja je inhibitor sinteze sterola (G1). Tiofanat-metil pripada tioureama i on je inhibitor ugradnje β-tubulina. Kombinacijom ove dve aktivne materije, koje se međusobno dobro dopunjuju i imaju skoro idealno sinergističko delovanje, smanjuje se mogućnost pojave rezistentnosti gljiva na fungicid.

KARENCA: 42 dana za šećernu repu i pšenicu.

PAKOVANJE: 1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories