Bifenicus – Insekticid

Folijarni, digestivni insekto-akaricid

Primena:

Strna žita: 0,1-0,15 l/ha

Duvan: lisne vaši 0,1 l/ha

Kukuruz: Ostrinia 0,2-0,3 l/ha, žičari 0,5 l/ha u redove

Kupus: lisne sovice 0,2-0,3 l/ha

Vinova loza: grozdov moljac 0,02-0,05%

Uljana repica: repičin sjajnik 0,1-0,2 l/ha

Tretman zemljišta: 2 l/ha uz inkorporaciju


  Podeli
Kategorija:Insekticidi
Aktivna materija: Bifentrin 100 g/l
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti: 3A
Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 250 ml i 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca:
Strna žita i kukuruz – 35 dana
Šećerna repa, kupus i vinova loza – 21 dan

Kontaktni i digestivni insekto-akaricid širokog spektra delovanja

STRNA ŽITA: za suzbijanje žitne pijavice (Oulema melanopus) u količini 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml/100 m2) i lisnih vaši (Sitobion avenae, Diuraphis graminis, Rhapalosipum maydis, Schizaphis graminium) u količini od 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m2).
Vreme primene: kod žitne pijavice u vreme pojave larvi, odnosno tretiranjem na početku formiranja kolonija kod lisnih vaši.

KUKURUZ: za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m2), i žičara (Elateridae) u količini 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml/100 m2).
Vreme primene: kod kukuruza na početku piljenja larvi, a pre ubušivanja u stabljiku i klipove, a kod žičara istovremeno sa setvom u redove.

ŠEĆERNA REPA:

  • za suzbijanje buvača (Chaetocnema tibialis) u količini od 0,15 l/ha (1,5 ml/100 m²).

Vreme primene: tretiranje kada se utvrdi prisustvo imaga, pri razvoju prvih listova.

  • za suzbijanje lisnih vaši u količini od 0,1 l/ha (1 ml/100 m2).

Vreme primene: tretiranje na početku obrazovanja kolonija.

  • za suzbijanje kupusne lisne sovice (Mamestra brassicae) u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m2).

Vreme primene: tretiranje pri pojavi prvih gusenica trećeg stupnja.

  • za suzbijanje žičara (Elateridae) u količini 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml/100 m2).

Vreme primene: istovremeno sa setvom u redove kod žičara.

DUVAN: za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini od 0,1 l/ha (1 ml/100 m2).
Vreme primene: na početku formiranja prvih kolonija.

KUPUS: za suzbijanje kupusne lisne sovice (Mamestra brassicae) u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m2).
Vreme primene: tretiranjem pri pojavi prvih gusenica trećeg stupnja.

VINOVA LOZA: za suzbijanje žutog i pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella) u koncentraciji 0,02-0,05% (2-5 ml/10 l vode), kao i fitofagnih grinja vinove loze u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 ml/10 l vode).
Vreme primene: tretiranjem na početku piljenja prvih gusenica kod žutog i pepeljastog grozdovog moljca i tretiranjem u vreme listanja i obrazovanja lastara kod vinove loze.

PARADAJZ I UKRASNO BILJE U ZATVORENOM PROSTORU: za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) i grinja paučinara (Tetranychidae) na ukrasnom bilju u količini 0,2-0,5 l/ha.
Vreme primene: po pojavi imaga na paradajzu i kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi grinja na ukrasnom bilju.

Mogućnost druge primene

TRETMAN ZEMLJIŠTA: insekto-akaricidne osobine i nerastvorljivost u vodi iskorišćeni su u proizvodnji korenastog povrća kao što su šargarepa, zatim kod krompira i lukova. Zemljište se pre sadnje istretira preparatom Bifenicus u količini od 2 l/ha po površini, zatim preparat inkorporira u zemljište na 10 cm i od tog sloja prave se bankovi na koje se sadi povrće. U plastenicima se spanać i drugo povrće na ovaj način štite od fitofagnih grinja (T. urticae, Tyrophagus similis i dr.).
Slična primena je i kod proizvodnje semenskog kukuruza kada se, pre setve, zemljište tretira Bifenicusom i inkorporira na dubinu od 10 cm.

ULJANA REPICA: za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini 0,1-0,2 l/ha (1-2 ml/100 m2) i repičine lisne ose (Athalia rosae) u količini od 0,15 l/ha (1,5 ml/100 m2).
Vreme primene: tretiranjem na početku piljenja larvi u fazi pupoljaka kod repičinog sjajnika i u vreme masovne pojave gusenica.

KROMPIR: za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini od 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m2).
Vreme primene: na početku formiranja prvih kolonija.

ZASADI VOĆA: za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji od 0,03% (3 ml/10 l vode).
Vreme primene: tretiranjem na početku piljenja prvih gusenica.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Preparati na bazi bifentrina kao što je Bifenicus nisu kompatibilni sa preparatima alkalne reakcije.

Bifenicus je insekto-akaricid koji deluje kontaktno, digestivno i gasnom fazom. Preparat se ne usvaja preko lista i korena, jer je slabo do skoro nerastvorljiv u vodi (manje od 1 mg/l). Pritisak pare mu omogućava da se koristi inkorporiranjem u zemljište. Aktivna materija bifentrin je lipofilna supstanca, pa ima prednost u delovanju nad ostalim insekticidima na insekte gde se može spajati sa mastima preko kutikule kao što su gusenice ili larve Diptera.

NAPOMENA

Preparat se ne sme alternativno primenjivati sa preparatima na bazi bilo kog piretroida zbog razvoja rezistentnosti insekata i grinja i ukrštene rezistencije. Ne primenjivati u vreme cvetanja biljaka i u vreme leta pčela.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories