Sonar – Insekticid

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Primena: 

Šljiva: šljivina osa, na početku piljenja 0,1%

Ruža: lisne vaši 0,075-0,1%

Druge primene:

Jabukina osa, crvena voćna grinja, baštenski pauk,

kalifornijska štitasta vaš, breskvinog smotavca,

lisnih vaši, trešnjine muve, buvača, duvanovog

cvetnog tripsa


  Podeli
Kategorija: Insekticidi
Aktivna materija: Dimetoat 400 g/l
Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)
Klasifikacija rezistentnosti: 1A
Pakovanje: 100 ml i 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca:
Šljiva – 21 dan
Ruže – nije primenljivo

Sistemični insekticid širokog spektra delovanja

ŠLJIVA: za suzbijanje šljivinih osa (Hoplocampa flava, Hoplocampa minuta) u koncentraciji od 0,1% (10 ml u 10 l vode).
Vreme primene: na početku piljenja larvi, odnosno u fenofazi precvetavanja, po opadanju kruničnih listića.

RUŽA: za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae, Myzus persicae, Macrosiphum rosae) u koncentraciji 0,075-0,1% (7,5-10 ml u 10 l vode).
Vreme primene: u vreme formiranja prvih kolonija.

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi dimetoata u našoj zemlji registrovani su za primenu u zasadima:
JABUKA: za suzbijanje jabukine ose (Hoplocampa testudinea), crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), baštenskog pauka (Tetranychus urticae), jabukinog smotavca (Cydia pomonella), kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiotus perniciosus), kruške za suzbijanje kruškine ose (Hoplocampa brevis), breskve za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta), šljive za suzbijanje lisnih vaši (Brachycaudus helichrysi, Hyalopterus pruni).

TREŠNJA I VIŠNJA: za suzbijanje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).
U usevu duvana koristi se za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci), a kod povrtarskih useva za suzbijanje buvača (Phyllotreta spp.).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Sonar se ne sme mešati sa preparatima alkalne reakcije, formulacijama koje sadrže sumpor, preparatima na bazi folpleta, kaptana i fungicidima iz grupe ditiokarbamata.

Sonar je sistemični insekticid iz grupe organofosfata, koji deluju tako što ometaju aktivnosti holinesteraze, enzima koji je bitan za pravilan rad nervnog sistema kod insekata. Ovo vodi ka produženom periodu nervnog uzbuđenja što rezultira paralizom, a kasnije uginjavanjem štetnih insekata. Zahvaljujući ovom mehanizmu delovanja, preparat Sonar ispoljava visoku efikasnost u suzbijanju insekata iz rodova: Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, a dodatno deluje i na nematode i fitofagne grinje.

NEŽELJENI EFEKTI

Sonar se ne sme primenjivati u vreme leta pčela

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories