Galigan 240 EC – Herbicid

Selektivni kontaktni herbicid

Primena: Suncokret: 1-1,25 l/ha pre em

Crni luk iz semena ili arpadžika: 1-1,5 l/ha kada luk razvije 3-4 lista

Voće i vinova loza: 3 l/ha za zasade starije od 4 godine

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa preparatom TELUS


  Podeli
Kategorija:
Herbicidi
Aktivna materija: Oksifluorfen 240 g/l
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti: E14
Pakovanje: 1 L
Proizvođač: Adama

Karenca:
Crni luk, vinova loza i voće – 42 dana
Suncokret – obezbeđena vremenom primene

Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih, nekih višegodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih travnih korova

SUNCOKRET: u količini 1-1,25 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva i korova.

CRNI LUK IZ SEMENA ILI ARPADŽIKA: u količini 1-1,5 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem posle nicanja, kada luk razvije 3-4 lista. Bolja efikasnost postiže se split-aplikacijom u dva navrata, u intervalu 5-7 dana, sa polovinom preporučene količine.

VOĆE I VINOVA LOZA: u količini od 3 l/ha u zasadima starijim od 4 godine, i u količini od 2 l/ha u mladim zasadima starosti 1-3 godine.
Vreme primene: u vreme mirovanja vegetacije.

Galigan® 240 EC efikasan je na korove: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), tarčužak (Capsella bursa pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), poponac njivski (Convolvulus arvensis), tatula (Datura stramonium), svračica (Digitaria spp.), konica obična (Galinsoga parviflora), broćika lepuša (Galium aparine), dvornik (Polygonum sp.), tušt (Portulaca oleracea), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), kopriva (Urtica urens) i čestoslavica persijska (Veronica persica).
Relativno dobro deluje i na jednogodišnje travne korove kao što su: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), mali muhar (Setaria sp.), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), ljuljevi (Lolium spp.) i livadarka obična (Poa trivialis).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Galigan® 240 EC se u suncokretu, radi proširenja spektra delovanja, može mešati sa preparatima na bazi S-metolahlora (Telus) i dimetenamida.

Galigan® 240 EC je selektivni kontaktni herbicid sa izraženim rezidualnim delovanjem koji utiče na iznikle korove, ali i na korove koji će nići. Dugo rezidualno delovanje zasniva se na formiranju herbicidnog filma koji sprečava nicanje korova, pa se nakon primene ne preporučuje obrada ili kultivacija zemljišta.
Može se primenjivati na svim zemljištima, osim na peskovitim. Slabo se ispira u dublje slojeve, a za aktivaciju mu je neophodna svetlost.
Korovi ga usvajaju pre svega preko lista. Simptomi delovanja uočavaju se vrlo brzo u vidu žućenja i nekroza, koje su često ograničene na mesto dospevanja kapi. U biljci inhibira ferment protoporfirogen oksidazu (PPO). Kao posledica takvog delovanja u krajnjem slučaju dolazi do oksidacije masti i proteina, ali i do destrukcije hlorofila i karotenoida. Sve ovo ima za posledicu brzo propadanje kompletne ćelije. Ovaj proces se ubrzava u prisustvu svetlosti.

FITOTOKSIČNOST

Galigan® 240 EC primenjen prema uputstvu nije fitotoksičan za luk, suncokret i u zasadima voća i vinove loze. Međutim, kod luka i suncokreta mogu se javiti prolazni simptomi fitotoksičnosti koje biljke brzo prevaziđu. Luk se ne sme tretirati odmah posle zalivanja ili jakih kiša.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories