Amanet -Herbicid

Selektivni sistemični herbicid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje uskolisnih (travnih) korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu

Primena: Od faze 3 razvijena lista do pojave drugog kolenca u količini 1,2 l/ha

Mogućnost mešanja: Sa svim preparatim za suzbijanje širokolisnih korova u usevima za koje je registrovan


  Podeli
Kategorija
Herbicidi
Aktivna materija: Fenoksaprop-p-etil 69 g/l + mefenpir-dietil 19 g/l (protektant)
Formulacija: Emulzija ulje u vodi (EW)
Klasifikacija rezistentnosti: 1A
Pakovanje: 1 L
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca:Obezbeđena vremenom primene

OZIMA PŠENICA I OZIMI JEČAM: u količini od 1,2 l/ha.
Vreme primene: u fazi razvoja od tri razvijena lista, pa do pojave drugog kolenca (faze 13-32 po BBCH skali), kada su korovi najosetljiviji, tj. od faze 3-5 listova pa do pojave prvog kolenca.
Primenjuje se jednom u toku godine na istoj površini.

Amanet je efikasan na uskolisne korove, među kojima je najdominantnija vrsta divlji ovas (Avena fatua).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima Maton i Tribufen, kao i sa preparatima na bazi aktivnih materija: jodosulfuron-metil, amidosulfuron, bromoksinil.
Bez prethodne provere ne mešati sa drugim preparatima.

Amanet je sistemični herbicid sa kontaktnim delovanjem koji se usvaja listom. Translokacija akropetalno je ograničena, a bazipetalno je moguća do tačaka rasta u kojima ispoljava delovanje.

NAPOMENA

U slučaju preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati jara pšenica i jari ječam posle 15 dana, a kukuruz uz prethodno oranje posle 30 dana. Nakon žetve useva u kojima je primenjen Amanet nema ograničenja u plodoredu.
Sprečiti zanošenje sredstva na susedne osetljive useve.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories