Fungohem SC – Fungicid

Klasa: FUNGICID

Aktivna materija: 368 g/l bakar hidroksida (240 g/l bakarnog jona iz bakar hidroksida)

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 250 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket


  Podeli

Klasa:FUNGICID

Aktivna materija:368 g/l bakar hidroksida (240 g/l bakarnog jona iz bakar hidroksida)

Formulacija:SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje:250 ml, 1 l

Proizvođač:Agromarket

Karenca:14 dana paprika, OVP jabuka

MBT:ne postoji ograničenje vezano za broj tretmana paprike i jabuke

MDK(mg/kg):JABUKA: DIFENOKONAZOL: SRB: 0,5/ EU: 0,5/ SAD: 0,15/ RUSIJA: 0,05 PAPRIKA: DIFENOKONAZOL: SRB: 0,1/ EU: 0,1/ SAD: 0,08/ RUS: 0,1

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
PAPRIKA 0,4 – 0,6 % (40 – 60 ml u 10 l vode) Preventivno tretiranje u zavisnosti od prisustva inokuluma i uslova za zaražavanje
JABUKA 0,15 – 0,3 % (15 do 30 ml u 10 l vode) Preventivna tretiranja u vegetaciji do početka cvetanja (faze 03 – 57 BBCH-skale)

DELOVANJE: sprečava klijanje spora inhibirajući enzime koji učestvuju u procesu disanja (SH-enzime)

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju prouzrokovača bakteriozne plamenjače lista paprike
(Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), prouzrokovača lisne pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

PREPORUKE I NAPOMENE:
ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos), kao ni
kalcijum polisulfidom. Može biti fitotoksičan za biljke ako se primeni u uslovima
vlažnog i hladnog vremena. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Prskanje
useva paprike uz utrošak vode od 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m²), a prskanje ili
orošavanje zasada jabuke sa 1000 l/ha (10 l na 100 m²)

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories