Gatro – Fungicid

Klasa: Fungicid

Aktivna materija:Fluazinam 500 g/l

Formulacija: KOncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač: Adama


  Podeli

Primena
Gatro® je fungicid sa protektivnim delovanjem.
U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inequalis) preventivnim tretiranjem tokom vegetacije, pre sticanja uslova za primarno zaražavanje.
Količina primene: 0,6-1 l/ha
U kritičnim fazama jabuke i vrlo povoljnim uslovima za razvoj oboljenja primenjuje se u kombinaciji Gatro® + Ciprodex®.
Količina primene: 0,4 l/ha + 0,3 l/ha
Utrošak vode: 1000 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta samostalno, dva puta u kombinaciji sa Ciprodex®
Karenca: 28 dana za jabuku

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), tretiranjem po pojavi simptoma (pega) od primarnih zaraza, a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog zaražavanja i širenja oboljenja.
Količina primene: 1-1,5 l/ha
Utrošak vode: 600-1000 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
Karenca: 28 dana za vinovu lozu

U usevu krompira se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytopthora infestans) preventivnim tretiranjem, pri pojavi uslova za ostvarivanje infekcije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Kod semenskog krompira preporučuje se kasnija primena zbog efekta na sporulaciju patogena, odnosno na sprečavanje zaražavanja krtola.
Količina primene: 0,3-0,4 l/ha
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
Karenca: 7 dana za krompir

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories