Grom – Insekticid

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 25 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket


  Podeli

Klasa:Insekticid

Aktivna materija:Lambda-cihalotrin 25 g/l

Formulacija:EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje:50 ml, 100 ml, 1 l

Proizvođač:Agromarket

Karenca:7 dana krastavac, paradajz i krompir, 14 dana jabuka, breskva, šljiva, ostalo povrće (osim lisnatog) i šećerna repa, 21 dan duvan, lisnato povrće, vinova loza i agrumi, 35 dana žita, 42 uljana repica

MBT:1 – 2 puta u zavisnosti od štetne vrste i useva/zasada

MDK(mg/kg):SALATA: LAMBRA-CIHALOTRIN:0,3/ 0,5/ 2,0/ – OSTALO POVRĆE: LAMBRA-CIHALOTRIN: 0,2/ 0,2/ -/ 0,15 GROŽĐE: LAMBRA-CIHALOTRIN: 0,2/ 0,2/ 0,2/ 0,15 VOĆE: LAMBRA-CIHALOTRIN: 0,1/ 0,1/ 0,3/ 0,03 KUPUS: LAMBRA-CIHALOTRIN: 0,1/ 0,1/ 0,4/ 0,01 ŽITA (PŠENICA): LAMBRA-CIHALOTRIN: 0,05/ 0,05/ 0,05/ 0,01 KROMPIR, PARADAJZ: LAMBRA-CIHALOTRIN: 0,01/ 0,1/ 0,1/ 0,01 KRASTAVAC: LAMBRA-CIHALOTRIN: 0,01/ 0,1/ 0,05/ –

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0.02 % 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira smotavca feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica U vreme leta leptira i formiranja prvih mina
ŠLJIVA 0,03 % Na početku piljenja prvih gusenica smotavca
BRESKVA 0,02 % 0,04 % U vreme maksimalnog leta leptira smotavca i moljca ili pri pojavi prvih oštećenja na mladarima
KRUŠKA 0,3-0,5 Na početku piljenja prvih gusenica 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica
OSTALE VOĆNE VRSTE 0.02-0.025 % U vreme pojave pokretnih formi na letorastima
VINOVA LOZA 0,02-0,03 % Na početku formiranja zaperaka (I generacija) i pre ubušivanja gusenica grozdovog smotavca u bobice (II i III generacija)
ŠEĆERNA REPA 0,2-0,3 Pri pojavi larvi IV stupnja sovica Posle pojave imaga buvača
ULJANA REPICA 0,2-0,25 Pre cvetanja u vreme pojave imaga lisne ose
ULJANA REPICA 0,25 Na početku cvetanja, pre pojave larvi rilaša i sjajnika
DUVAN 0,2-0,3 Pri pojavi larvi IV stupnja sovica
DUVAN 0,2-0,3 Pri pojavi larvi IV stupnja sovica
DUVAN 0,6 Na početku pojave imaga tripsa
STRNA ŽITA 0,2-0,3 U vreme pojave larvi III stupnja žitne pijavice Pri masovnom piljenju larvi stenice
KROMPIR 0,2-0,25 U vreme masovnog piljenja larvi zlatice Na početku formiranja prvih kolonija vaši
KUPUS 0,3-0,4 Od rasada do zavijanja glavica Na početku formiranja prvih kolonija vaši U vreme masovnog piljenja gusenica, a pre razvoja larvi V stupnja kupusara i sovica
STAKLENCI 0,4-0,6 Kada se primete prva imaga bele mušice i minera
LISTOPADNE ŠUMSKE SASTOJINE 0,25 uz dodatak 2,7 l/ha nafte (D1), zamagljivanjem iz vazduhoplova Kada je razvijena dovoljna lisna masa, a gusenice gubara se nalaze u I i II razvojnom stupnju
ŠUMSKI RASADNICI I PLANTAŽE 0,3 uz dodatak 3,7 l/ha nafte (D1) uređajima sa zemlje, zamagljivanjem Kada je razvijena dovoljna lisna masa, a gusenice gubara se nalaze u I i II razvojnom stupnju
ŠUMSKI RASADNICI I PLANTAŽE 0,3 uz dodatak 3,7 l/ha nafte (D1) uređajima sa zemlje, zamagljivanjem Kada je razvijena dovoljna lisna masa, a gusenice gubara se nalaze u I i II razvojnom stupnju

DELOVANJE: aktivna materija pripada grupi neonikotinoida. Deluje tako što inhibira protok natrijumovih jona kroz nervne membrane insekata

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju štetnih vrsta: jabukin smotavac (Cydia pomonella) i lisni mineri (Lyonetidae) u zasadu jabuke, šljivin smotavac (Cydia funebrana) u šljivi, breskvin smotavac (Cydia molesta), breskvin moljac (Anarsia lineatella), obična kruškina buva (Psylla pyri) i jabukin smotavac (Cydia pomonella) u zasadu kruške, lisne vaši (Aphididae) u ostalim zasadima voća, pepeljast grozdov smotavac (Lobesia botrana) žuti grozdov smotavac (Eupoecilia amiguella) u zasadu vinove loze, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i lisne sovice (Mamestra spp.) i buvaši (Halticinae) u usevu šećerne repe, repičina lisna osa (Atalia colibri), veliki repičin rilaš (Ceuthorrynchus napi), repičin sjajnik (Meligethes aeneus) u usevu uljane repice, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i duvanov trips (Thrips tabaci) u usevu duvana, žitna pijavica (Lema melanopa) i žitne stenice (Eurigaster spp.) u usevu strnih žita, Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) i lisne vaši (Aphididae) u usevu krompira, kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna vaš (Brevicorynae brassicae), veliki kupusar (Pieris brassicae) lisne sovice (Mamestra brassicae) u usevu kupusa, bela mušica (Trialeurodes vaporariorum) i lisni mineri (Liriomyza spp.) u staklenicima i plastenicima, gubar (Lymantria dispar) u listopadnim šumskim sastojinama i šumskim rasadnicima i plantažama.

PREPORUKE I NAPOMENE:
ispoljava i repelentna svojstva. Suzbija i insekte značajne u javnom zdravstvu. Ne meša se sa alkalnim preparatima i Bordovskom čorbom. Zbog razvoja ukrštene rezistentnosti alternativno ne primenjivati sa preparatima na bazi piretroida. Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories