Saturn Terra – Insekticid

Zemljišni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Primena: 

U zaštiti kukuruza, paprike od

štetočina korena, a posebno larvi žičara 15-20 kg/ha

Unosi se istovremeno sa setvom, koristi se jednom u toku godine.

 Ne primenjivati u usevima korenastog povrća sa kratkom vegetacijom


  Podeli
Kategorija: Insekticidi
Aktivna materija: Hlorpirifos 75 g/kg
Formulacija: Granule (GR)
Klasifikacija rezistentnosti: 1B
Pakovanje: 1 kg
Proizvođač: Chemical Agrosava

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Zemljišni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

KUKURUZ: za suzbijanje larvi žičara (Elateridae) u količini 15-20 kg/ha (150-200 g na 100 m2).
Vreme primene: istovremeno sa setvom 1 cm ispod semena ili tretiranjem u redove.

PAPRIKA: za suzbijanje larvi žičara (Elateridae) u količini 15-20 kg/ha (150-200 g na 100 m2).
Vreme primene: istovremeno sa sadnjom rasada.
Saturn Terra unosi se depozitorom za granule, odnosno razbacivačima đubriva. Na istoj površini može se koristiti jednom u toku godine.

Mogućnost druge primene

Proizvodnja povrća na otvorenom i zatvorenom prostoru, a posebno proizvodnja korenasto-krtolastih biljaka, vrlo je atraktivna za ishranu brojnih zemljišnih štetočina. Skriven način života, vertikalno kretanje insekata i relativno mali izbor insekticida za njihovo efikasno suzbijanje zahtevaju obavezno tretiranje zemljišta.
Preparati na bazi hlorpirifosa formulisani za zemljišnu primenu pokazali su se kao jedno od ekonomski najboljih rešenja u zaštiti useva od zemljišnih štetočina. Rastvorljivost hlorpirifosa u vodi je veoma mala, a time nema ni ispiranja u dublje slojeve, već se preparat zadržava u zoni unošenja obezbeđujući dugotrajnu zaštitu. Potpuna selektivnost na sve useve čini ga sigurnim sredstvom za zaštitu semena i mladih biljaka.
Saturn Terra može da se koristi za tretiranje zemljišta neposredno pre setve useva: strnih žita, suncokreta, šećerne repe, krompira, povrtarskih, uskrasnih biljaka, kao i u proizvodnji voćnih sadnica i rasada.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Zbog same formulacije preparata Saturn Terra (granule) nema potrebe za mešanjem sa drugim preparatima.

Saturn Terra je nesistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih insekata. Aktivna materija hlorpirifos pripada grupi organofosfata, koji deluju kao inhibitori aktivnosti acetilholinesteraze centralnog nervnog sistema insekata. Ovakav mehanizam omogućava širok spektar delovanja. Fizičko-hemijske osobine hlorpirifosa obezbeđuju kontaktno, digestivno i respiratorno delovanje. Hlorpirifos u preparatu Saturn Terra nanet je na kukuruzni griz. Kukuruzni griz kao nosač organskog porekla ima svojstvo atraktanta, da privuče štetne insekte, ali i da omogući lakše i ravnomerno unošenje preparata u zemljište.

NAPOMENA

Preparat se ne sme primenjivati u usevima korenastog povrća i povrća sa kratkom vegetacijom (mladi luk, salata, mladi krompir).

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories