Maister OD – Herbicid

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Foramsulfuron 30 g/l + Jodosulfuron-metil-natrijum 1 g/l

Preparat sadrži i protektant: Izoksadifen-etil 30 g/l

Formulacija: Uljna disperzija (OD)

Proizvođač: Bayer Crop Science


  Podeli

Maister OD je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza

NAČIN DELOVANJA:
Aktivne materije preparata Maister OD foramsulfuron i jodosulfuron-metil-natrijum zaustavljaju sintezu enzima acetolaktat sintetaze (ALS) što ima za posledicu prestanak stvaranja aminokiselina neophodnih za deobu ćelija rasta (meristema) korovskih biljaka. Korov prestaje sa rastom i postepeno odumire. Izoksadifen-etil je protektant čija je uloga da ubrza razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci (kukuruzu) dok se razgradnja u korovskim biljkama ne odvija.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Koristi se u usevu kukuruza u količini od 1,5 l/ha (15 ml na 100 m2) kada kukuruz ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale), odnosno kada su uskolisni korovi u fazi 1-6 listova, a širokolisni korovi u fazi 2 – 4 lista.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Broj tretiranja u toku godine: jednom.
MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
– može se mešati sa preparatima na bazi dikambe;

– ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima;

– pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Obezbeđena vremenom primene u usevu kukuruza.
SPEKTAR DELOVANJA:
Višegodišnji uskolisni (travni) korovi: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropyron repens);

 

Jednogodišnji uskolisni (travni) korovi: divlji ovas (Avena fatua), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar sivi (Setaria glauca), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), proso vlasasto (Panicum capillare), samonikla pšenica (Triticum aestivum);

Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense);

Jednogodišnji širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), boca obična (Xanthium strumarium), broćika (Galium aparine), gorušica poljska (Sinapis arvensis), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), kamilica prava (Matricaria chamomilla), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), loboda obična (Atriplex patula), običan dvornik (Polygonum persicaria), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), samonikli suncokret (Helianthus annuus), tatula obična (Datura stramonium), čistac jednogodišnji (Stachys annua), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus).
NAPOMENE:
– pre upotrebe, pakovanje obavezno promućkati;

– tretirati predveče ili rano tokom dana po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 250C;

– ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba preparata Maister OD;

– primena preparata Maister OD ne ograničava plodored;

– u slučaju propadanja ili preoravanja useva, na površinama tretiranim preparatom Maister OD, kukuruz i soja se mogu sejati 2 – 3 nedelje posle tretiranja.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories